28.02.2020 Tarihte Bugün- 28 Şubat;

Akif Er

Aktif Üye
Yönetici
Vip Üye
8 Kas 2019
311
79
28
28.02.2020 Tarihte Bugün- 28 Şubat;

364I. Valentinian, Roma İmparatoru oldu.
1856Islahat Fermanı ilan edildi.
1870Osmanlı padişahı Abdülaziz "Bulgar Eksarhanesinin" (Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına izin verdi.
1918Türkiye'de Of işgalden kurtuldu.
1921TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.
1922Mısır, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1933Berlin'de büyük Reichstag yangını çıktı. Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.
1935Wallace Carothers, naylonu keşfetti.
1937Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.
1939Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyle baskıya verildiği anlaşıldı.
1940İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı.
1942İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.
1945Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.
1959Sivil Savunma Yasa Tasarısı 7126 kanun numarası ile yürürlüğe konuldu.
1947Tayvan'da halk ayaklanması büyük can kayıpları verilerek bastırıldı.
1949İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.
1975Londra'da metro kazası: 43 kişi öldü.
1977Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı.
1978Orgeneral Kenan Evren, Türk Genelkurmay Başkanı oldu.
1980Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkânı tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.
1983ABD'de M*A*S*H adlı televizyon dizisinin son bölümü yayınlandı. 106 ilâ 125 milyon kişinin izlediği tahmin edilen bu bölüm televizyon tarihinin en çok izlenilen dizi bölümü olma ünvanını da kazanmış oldu.
1986İsveç başbakanı Olof Palme, bir suikast sonucu öldürüldü.
1994Kuzey Atlantik Antlaşması tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.
1997Türkiye Millî Güvenlik Kurulu'nun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat süreci olarak adlandırılan kararlar alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'da, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.
1997"Postmodern Darbe" sözcüğü literatüre geçti.[kaynak belirtilmeli]
1998Kosova Savaşı: Sırp güvenlik güçlerinin UÇK'ya karşı bastırma harekâtı başladı.
2001Ulusal Bank'a el konuldu.
2002Hindistan'ın Ahmedabad kentinde Hinduların ateşe verdiği, Müslümanlara ait evlerde 55 kişi öldü.
2003Ankara Bir Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.
2008Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates Ankara'ya geldi ve Türkiye'nin Irak'a düzenlediği Güneş Operasyonu'yla ilgili olarak temaslarda bulundu.

Tarihte Bugün Doğanlar (28 Şubat);
1533Michel de Montaigne, Fransız yazar, düşünür (ö. 1592)
1683Rene Antoine Ferchault de Reaumur, Fransız bilim adamı (ö. 1757)
1833Alfred Graf von Schlieffen, Alman general.
1884Ömer Seyfettin, Türk yazar (ö. 1920)
1898Zeki Rıza Sporel, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın efsane futbolcusu
1901Linus Pauling, ABD'li kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1994)
1928Kuzgun Acar, Türk heykeltraş (ö.1976)
1966Roman Kosecki, Polonyalı futbolcu
1970Daniel Handler, ABD'li yazar
1972Nejat İşler, Türk Aktör
1976Ali Larter, ABD'li oyuncu ve model
1980Piotr Giza, Polonyalı futbolcu
1985Jelena Jankovic, Sırp tenis oyuncusu

Tarihte Bugün Ölenler (28 Şubat);
1916Henry James, ABD'li yazar
1929Clemens von Pirquet, Avusturyalı doktor, bilim adamı (d. 1874)
1958Osman Zeki Üngör, İstiklâl Marşı'nın bestecisi
1986Olof Palme, İsveçli siyasetçi ve devlet adamı (d. 1927)
2006Owen Chamberlain, Nobel Ödülü sahibi ABD'li fizikçi (d. 1920)
2011Jane Russell, ABD'li sinema oyuncusu (d. 1921)

1582865115987.png
Islahat Fermanı ilan edildi. Fermânı ( Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û,), Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasî kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermândır. Tanzimât Dönemi’nin önde gelen devlet adamlarından biri olan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

30 Mart 1856’da Kırım Savaşı’nı sona erdiren Paris Antlaşması’nı imzalayarak Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û yürürlüğe koyan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa.
İmparatorluk boyunca en önemli fermânlar: 3 Kasım 1839’da Tanzimât Fermânı ( Gülhane Hatt-ı Şerif-î ), 18 Şubat 1856’da Islâhat Fermânı ( Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û ), ve 1860’da da Sultan Abdülaziz Fermânları olarak sıralanır. Bu fermânlarla, devletin çöküşünün toplumsal ve ekonomik nedenleri araştırılmadan, bazı batı kuruluşlarını ve anlayışını devlete getirmekle devletin kurtarılabileceği sanılmış fakat bu fermânlarla toplumdaki kuruluş ve anlayış ikileme düşmüş, İslam dünya görüşü ve bu anlayışla kurulan kuruluşlarla birlikte batı taklitçisi kururuluşlar arasındaki çatışmalar sonucunda toplumun içinde daha büyük sorunlar çıkmış, çöküşü önleyeceği düşünülen ıslâhat fermânları, beklenen etkiyi gösterememiştir.

Bu dönemde Batı’nın ekonomik desteğine, vereceği borçlara gereksinim duyan Osmanlı Devleti, bunları ancak batı devletlerine çeşitli imtiyazlar tanımak koşuluyla elde edebilmiştir. Bu imtiyazlar sayesinde Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye ve yatırım, sahip olduğu imkân ve güçle yerli sanayiyi büyük ölçüde öldürmüştür. Böylece Osmanlı Devleti yarı sömürge bir devlet hâline gelmiş, bütün ekonomisi ve zengin kaynakları Batılı devletlerin eline geçmiştir.

Islâhat Fermânı, Tanzimatın devamı olarak nitelendirilebilecek bir değişim olarak da kabul edilebilir. Zaten fermân 1856 Paris Antlaşması metni içerisinde yer almış; antlaşmanın imza aşamasında ise batılı devletler tarafından Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının engellenmesi neticesinde yapılan baskı ile ilân edilmek durumunda kalmıştır.
1856 Islâhat Fermânı Osmanlı tebâası içerisinde gayrimüslimlere yönelik bir takım hakların verilmesini içermektedir. Avrupalı devletlerin Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik akımlarından etkilenerek Balkanlar’da isyanlar çıkarmakta olan gayrimüslim azınlıkları ülkeye bağlamayı amaçlamaktadır ve dolayısıyla amaçlanan hedeflerden biri de Avrupalı devletlerin bunları bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önlemektir.
Fermân, bir Osmanlı toplumu oluşturmayı amaçlar. Irk, dil, din vb. ayrımı yapmaksızın bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlar ki 19. yüzyılda devletin kötü gidişâtını durdurmak amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık kapsamındadır. Tanzimât Fermânı ( Gülhane Hatt-ı Şerif-î, 3 Kasım 1839 )’nın amacı azınlık isyanlarını önlemek , azınlıkları bahane ederek Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını önlemek ve toprak bütünlüğünü korumaktır.

Bâb-ı Âli tarafından ilân edilen Islâhat Fermânı, Kırım Savaşı’nın ateşkesinden 18 gün sonra, 18 Şubat 1856’da ilân edilmiştir. Islâhat Fermânı, Tanzimât Fermânı ( Gülhane Hatt-ı Şerif-î, 3 Kasım 1839 ) tarafından sağlanan reformları genişletmiştir.
Bu fermânın amacı, millet sistemini kaldırarak bütün din topluluklarının eşit vatandaşlık hakları sağlayarak müslüman ve gayrimüslim Osmanlı tebâası arasında tam bir eşitlik sağlamaktır. Böylece Millet-î Rûm haricinde gayrimüslimlere de devlet kademelerine memur olma yolu açılmıştır. Din değiştirme hakkı kabul edilmiş, İslâm’dan çıkmanın ölüm cezasıyla cezalandırılması usulüne son verilmiştir. Gayrimüslimlere askeri okullara gitme hakkı tanınmıştır. Ayrıca uygulanan vergilerde (bkz. cizye) de bir eşitlik sağlanmıştır. Bu anlamda 15. madde ile eşit haklar beraberinde eşit yükümlülükler getirir düşüncesi getirilmiştir. Böylece gayrimüslimlerin de askerlik yapma yükümlülüğü doğmuş, askerlik yapmak istemeyenlere de askerlik vergisi olan ( bedel-i askerî / ‏بدل عسكري ) olanağı sunulmuştur. Bu yeni uygulama sayesinde müslüman tebâa da para karşılığında ( bedel-i nakdî / ‏بدل نقدي ) askerlik görevinden muaf olma şansını yakalamıştır.
Islâhat Fermânı ile gayrimüslimler kendi meclislerini oluşturarak kendi meselelerini (ağırlıklı olarak yönetimsel ve dinsel) yönetmiş ve o konularda kararlar alabilmişlerdir. Aldıkları kararlar da (Rum Patrikliği Nizâmâtı, 1862, Ermeni Patrikliği Nizâmâtı, 1863 ve Hahamhâne Nizâmâtı, 1865) Batı tarafından anayasa ( constitution ) olarak anılmıştır. Ermeni Anayasası (Ազգային սահմանադրութիւն Azgayin sahmanadrowt’iwn) yazarlarından Krikor Odian daha sonra Kanûn-î Esasî oluşturma komisyonunda danışmanlık yapmıştır.


1582865550116.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Türkiye’de meteorolojik hizmetlerin tek elden ve düzenli bir şekilde yürütülmesi çalışmaları 1936 yılı içerisinde ele alınmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Direktörlüğü’nün kurulması için oluşturulan komisyon, 11 Şubat 1936’da Bakanlar Kurulu’na bir kanun tasarısı sunmuştur. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Direktörlüğü’nün kurulmasının gerekçeleri Başbakan İsmet
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
� başkanlığında Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiş ve 30 Kasım 1936 tarihinde Başbakanlık Kararlar Müdürlüğü’nün 6/3727 sayılı yazısı ile Türkiye büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur.

27 madde ve 10 geçici maddeden oluşan Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Kuruluş Kanunu 10 Şubat 1937 tarih ve 3127 sayı ile kabul edilmiştir. 3127 sayılı kanun kabul edildikten sonra TBMM Başkanlığı 11 Şubat 1937 tarih ve 1/649/2077 sayılı tezkeresi ile onaylanması için Cumhurbaşkanlık Makamına göndermiştir. Ulu önder Gazi
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
DMİ Umum Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nu 19 Şubat 1937 tarihinde imzalamış ve yayınlanmak üzere Neşriyat Müdürlüğü’ne göndermiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan kısa bir süre sonra patlak veren II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle Türkiye hükümeti yerli olanakları, ekonomik ve insanı kaynakların büyük bir kısmını ülke savunmasına ayırmak zorunda kaldı. Bunun sonucu olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerel niteliğini bir kenara bırakarak Silahlı Kuvvetlerin himayesine girmiş ve savunma çalışmalarına başlamıştı. Fakat her ne kadar olumsuz bir durum gibi gözükse de II. Dünya Savaşı’na müdahil olmayan Türk Devleti’nin bu tutumu ve bu kurum savaşı izlemesi için kullanması Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü için büyük bir tecrübe olmuştur. II. Dünya Savaşı’nın son bulmasının ardından kurum, meteorolojik araştırmalarına hızlı bir şekilde devam etmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ederken aynı esnada uluslararası bir kurum olan Dünya Meteoroloji Teşkilatına da 31 Mayıs 1949 yılında üye olmuştur.

Kuruluşun mevzuatında Başbakanlığa bağlı olarak hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 1957 ve 6967 sayılı kanun ile Tarım Bakanlığına bağlanmıştır. Uzun bir süre bu bakanlığa bağlı olarak çalışmalarını sürdüren kurum, 5 Ocak 1978 yılında tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. Günümüzde Türkiye’de Meteorolojik hizmet vermekte tek yetkili kurum olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 3127 sayılı kuruluş mevzuatı 1986 yılında değiştirilerek 3254 sayılı kanunla; kuruluş, görev, yetki ve sorumlukları yeniden belirlenmiştir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği meteorolojik hizmetlerin ücretlendirilmesi, 3 Kasım 1994 tarihinde resmi gazete de yayımlan Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile yapılmaktadır.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst