Basınçlı Döküm Türkçe Pdf Megep

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
427
137
43
Basınçlı Döküm Türkçe Pdf Megep

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 3
1. BASINÇLI DÖKÜM ........................................................................................................... 3
1.1. Tanıtılması .................................................................................................................... 3
1.2. Basınçlı Dökümün Yararları ......................................................................................... 5
1.3. Basınçlı Dökümün Sınıflandırılması ............................................................................. 5
1.3.1. Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri ........................................................... 5
1.3.2. Soğuk Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri .......................................................... 7
1.4. Basınçlı Döküm Makinelerinde Kalıp Kapama Sistemleri ........................................... 9
1.4.1. Çubuklu Hidrolik Kapama Sistemi ........................................................................ 9
1.4.2. Tam Hidrolik Kapama Sistemi .............................................................................. 9
1.4.3. Mekanik Kapama Sistemi ...................................................................................... 9
1.5. Basınçlı Döküm Kalıpları ............................................................................................. 9
1.5.1. Basınçlı Döküm Kalıplarının Tanıtımı .................................................................. 9
1.5.2. Basınçlı Döküm Kalıpların Seçimi ...................................................................... 11
1.5.3. Basınçlı Döküm Kalıplarda Yüzey Ayırıcılar ..................................................... 12
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 13
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 15
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 16
2. BASINÇLI DÖKÜM ALAġIMLARI ................................................................................ 16
2.1. Yüksek Basınçlı Döküm AlaĢımları ........................................................................... 17
2.1.1. Alüminyum Basınçlı Döküm AlaĢımları ............................................................. 17
2.1.2. Magnezyum Basınçlı Döküm AlaĢımları ............................................................ 18
2.1.3. Pirinç Basınçlı Döküm AlaĢımları ....................................................................... 19
2.2. DüĢük Basınçlı Döküm AlaĢımları ÇeĢitleri ............................................................... 20
2.2.1. Çinko Basınçlı Döküm AlaĢımları ....................................................................... 20
2.2.2. Kalay Basınçlı Döküm AlaĢımları ....................................................................... 21
2.2.3. KurĢun Basınçlı Döküm AlaĢımları ..................................................................... 21
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 22
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 24
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .................................................................................................. 25
3. DÖKÜLEN ĠġLERĠ KALIPTAN ALMAK ....................................................................... 25
3.1. Dökülen ĠĢleri Kalıptan Çıkarma ................................................................................ 25
3.2. Basınçlı Döküm Makinelerinin Bakımı ...................................................................... 26
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 27
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 29
MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 30
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 31
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 32

Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Basınçlı Döküm-alghaform.rar
    788.3 KB · Görüntüleme: 0
Geri
Üst