Bitirme Tezi TAŞIMA GÜCÜ HESAPLAMALARI

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
1574004276146.png


Bitirme Tezi TAŞIMA GÜCÜ HESAPLAMALARI


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....................................................................................................................................................1
1.YAPI TEMELLERİ...........................................................................................................................1

1.1.Temel......................................................................................................................................2
1.2.Temel Zemini..........................................................................................................................2
1.3.Temellerin Sınıflandırılması.................................................................................................4
1.3.1.Yüzeysel Temeller.....................................................................................................4
1.3.2.Yüzeysel Temel Çeşitleri..........................................................................................5
1.3.2.1.Basit Duvaraltı Temelleri...........................................................................5
1.3.2.2.Beton Duvaraltı Temelleri...........................................................................5
1.3.2.3.Betonarme Duvaraltı Temelleri...................................................................5
1.3.2.4.Beton Tekil Temeller.....................................................................................6
1.3.2.5.Kademeli Beton Temeller............................................................................6
1.3.2.6.Tekil Betonarme Temeller...........................................................................6
1.3.2.7.Sürekli Temeller............................................................................................6
1.3.2.8.Radye Temeller.............................................................................................6
1.3.3.Derin Temeller...........................................................................................................7
1.3.3.1.Derin Temel Çeşitleri....................................................................................7
1.3.3.1.1.Kazık Temeller.................................................................................7

2.TAŞIMA GÜCÜ HESAPLAMALARI.............................................................................................7

2.1.Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Hesaplamaları............................................................8
2.1.1.Deneysel Taşıma Gücü..............................................................................................11
2.1.1.1.Standart Penetrasyon Deneyi.......................................................................12
2.1.1.2.Statik Penetrasyon Deneyi............................................................................17
2.1.1.3. Dinamik Penetrasyon Deneyi......................................................................18

2.1.2.Teorik Taşıma Gücü.................................................................................................20
2.1.2.1.Taşıma Gücü Faktörleri...............................................................................21
2.1.2.2.Şekil Faktörü.................................................................................................22
2.1.2.3.Yeraltısuyu etkisi...........................................................................................23
2.2.Derin Temellerde Taşıma Gücü Hesaplamaları..................................................................27
2.2.1.Kazıkların taşıma gücü.............................................................................................27
2.2.1.1.Münferit kazıkların taşıma gücü.................................................................27
2.1.1.2.Dinamik kazık formülleri.............................................................................28
2.1.1.3.Kazıklara ait taşıma gücünün yükleme deneyleri ile bulunması..............31
2.1.1.4.Kazık yükleme deneylerinin kritiği ve uygulamadaki değerler................34
2.1.1.5.Kazıkların taşıma gücünü bulmaya yarayan diğer yollar.........................35
2.1.1.5.1.Derin penetrasyon deneyi sonuçlarından faydalanma..................35
2.1.1.5.2. Çeşitli zeminler için tablolardan faydalanma...............................35
2.1.1.6.Bir kazık grubunun taşıma gücü.................................................................36
KAYNAKLAR.......................................................................................................................................41

GİRİŞ


Yapı temellerinin görevi, üst yapı yüklerini temel zemine iletmektir. Zemine iletilen yükler temel düzlemi altında gerilmeler (taban basınçları) oluşturur. Taban basınçları zemin kütlesi içinde dağılarak, belli derinliklerde sıkışma, şekil değişmelerine neden olur. Sıkışma ve şekil değiştirmenin büyüklüğü yüklerin şiddetine, doğrultusuna ve iletim biçimine bağlı olduğu kadar zeminin zikzak özelliklerine de bağlıdır. Taş, ahşap, çelik gibi malzemelerin fiziksel özellikleri gerçeğe yakın olarak saptanabilir. Temel zemini homojen, izotop olmayan (heterojen)bir ortamdır. Bu nedenle zeminin sıkışabilirliği şekil değiştirmesi ve kayma direnci arasında matematiksel bir bağıntı kurulamaz. Ayrıca temel zeminin davranışına ilişkin model deney sonuçları da , deney koşullarına göre değişebilir. Tüm bu güçlüklere karşın, zemin mekaniği ve temel tekniği biliminin ulaştığı teorik ve deneysel düzey bir çok temel probleminin çözümünü gerçekleştirmektedir. Bir taşıyıcı sisteminin tasarımında, temel sisteminin de amaca en uygun biçimde düzenlenmesi yapımın sağlamlığı bakımından zorunludur. Örneğin Yapı yükleri etkisi ile zeminin sıkışması sonucu oluşan farklı oturmalar, yapılarda önemli çatlakların oluşmasına neden olur. Bu durum göz önüne alınarak, yapının her bölümündeki oturmaların aynı değerde olması sağlanmalıdır. Bunun içinde, zemin özelliklerinin doğru olarak saptanması ve temel sisteminin zemindeki sıkışmaya uyacak biçimde tasarlanması zorunlu olur. Ayrıca yapının taşıyıcı sisteminin seçiminin de, zemin özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Yapı taşıyıcı sistemi zemin deformasyonlarına uyabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Temel zeminindeki oturma farklarına kolayca uyan yapılara bükülebilir (fleksible) yapımlar, uyamayan yapılara da rijit yapılar adı verilir. Rıjit yapılar zemindeki oturmalara uyamayacağından, oturmalara bağlı olarak çatlayabilir. Bu nedenle statik bir sisteme karar vermeden önce, temel zeminin davranışına ilişkin yeterli bilgilerin elde edilmesi gerekir. Örneğin sağlam olmayan, yükler etkisi ile çok sıkışabilen zeminler üzerine yapılacak yapıların taşıyıcı sisteminin bükülebilir olmasında bölümlerin matsallı olarak bağlanabilmesinde yani tüm sistemin izostatik olarak seçilmesinde büyük yarar vardır. Bu nedenle, sağlam olmayan zeminler üzerine yapılacak yapılarda ekonomik sonuçlar elde edilmez. Çok büyük alanlı yapılar, farklı tabakalardan oluşan zeminler üzerinde oturursa oturmalarda büyük farklar olabilir. Bu nedenle, yapılarda oluşabilecek çatlamaları önlemek amacı ile, yapı kütlesi ile parçalanmalıdır. Böylece yapı taşıyıcı sistemi ile temel türüne karar vermeden önce, temel zeminin araştırılması ve özelliklerinin saptanmasında büyük yararların sağlanacağı anlaşılır.

Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Bitirme Tezi TAŞIMA GÜCÜ HESAPLAMALARI.rar
    808.2 KB · Görüntüleme: 1
Geri
Üst