CATIA V5-R16 SAC METAL KALIP TASARIMI TEZİ

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
427
137
43
Catia İle Prograsif Bir kalıbın Adım Adım Uygulamalı bir şekilde Çizilmesini Görebilirsiniz... Ekteki dosyayı kullanarak Sac kalıbı çizebilirsiniz... Tasarım başlangıç seviyesindedir Tasarım Ve üretilebilirlik İçin 1 İle 10 arasında Puan verilecek ise 1 Diyebiliriz ama sıfırdan işe girecekler için İşe yarar
1578565017909.png

ĐÇĐNDEKĐLER DĐZĐNĐ
ÖNSÖZ....................................................................................................................................... i
TESEKKÜR.............................................................................................................................. ii
ĐÇĐNDEKĐLER DĐZĐNĐ .........................................................................................................iii
SEKĐLLER DĐZĐNĐ ...............................................................................................................vii
1.CATIA V5’ E GĐRĐS............................................................................................................. 1
1.1 CATIA?...................................................................................................................... 1
1.2 Catia Çözümleri.......................................................................................................... 1
1.2.1 Mekanik Tasarım Çözümleri.............................................................................. 1
1.2.2 Ürün Sentezi Çözümleri ..................................................................................... 2
1.2.3 Fabrika Tasarımı Çözümleri............................................................................... 2
1.2.4 Sekil Tasarımı Ve Stilleme Çözümleri............................................................... 3
1.2.5 Analiz Çözümleri ............................................................................................... 3
1.2.6 NC Üretim Çözümleri ........................................................................................ 4
1.2.7 Ekipman Ve Sistem Mühendisliği Çözümleri.................................................... 4
2. SAC METAL KALIPÇILIĞI ............................................................................................. 5
2.1 Kesme Kalıpları................................................................................................................ 5
2.1.1 Kesme Olayındaki Safhalar....................................................................................... 5
2.1.2 Kesme Bosluğu ......................................................................................................... 5
2.1.3 Kesme Çapağı ........................................................................................................... 6
2.1.4 Kesilen Malzemede Meydana Gelen Genlesme Ve Büzülme .................................. 6
2.1.5 Bosluk Açısı .............................................................................................................. 6
2.2 Bükme Kalıpları ............................................................................................................... 6
2.2.1 Özelliklerine Göre Bükme Çesitleri.......................................................................... 7
2.2.2 Bükmede Dikkat Edilecek Hususlar ......................................................................... 7
2.3 Kenarlama Kalıpları ......................................................................................................... 8
2.3.1 Vida Çekmek Đçin Kenarlama ................................................................................... 9
2.4 Yuvarlama Kalıpları ......................................................................................................... 9
2.5 Çekme Kalıpları ............................................................................................................... 9
3. CATIA SHEET METAL DESIGN................................................................................... 10
3.1 Sac Parça Parametre Değerlerinin Tanımlanması .......................................................... 10
3.2 Wall Olusturulması ........................................................................................................ 12
3.3 Extrusion Olusturulması................................................................................................. 13
3.4 Flange, Hem Olusturulması............................................................................................ 13
3.4 Flange, Hem Olusturulması............................................................................................ 14
3.5 Tear Drop, Swept Flange Olusturulması........................................................................ 15
3.6 Bend, Automatics Bends Olusturulması ........................................................................ 15
3.6 Bend, Automatics Bends Olusturulması ........................................................................ 16
3.7 Walls Recognition, Unfold, Multiview Olusturulması .................................................. 16
3.7 Walls Recognition, Unfold, Multiview Olusturulması .................................................. 17
3.8 Point Stamp, Extruded Hole Olusturulması 18
3.9 Curve Stamp, Surface Stamp Olusturulması.................................................................. 19
4. SHEET METAL DESIGN ÖRNEK UYGULAMASI .................................................... 20
4.1 Klips Parça Tasarımı Örneği .......................................................................................... 20
5. ÖRNEK KALIP HESABI VE CATIA’ DA TASARIMI ............................................... 28
5.1 Prograsif Kalıp Örneği ................................................................................................... 28
5.1.1 Kalıp Tasarımı Đçin Gerekli Hesaplamalar.............................................................. 29
5.1.1.1 Serit Malzeme Yerlesimi...................................................................................... 29
5.1.1.2 Matris Plakası Yerlesimi ...................................................................................... 30
5.1.1.3 Çekme Dayanımlarına Göre Tek Taraflı Kalıp Bosluğu Hesabı ......................... 31
5.1.1.4 Bükme Đsleminde Tek Taraflı Bosluk Hesabı ...................................................... 31
5.1.1.5 Kesme Kuvveti Hesabı......................................................................................... 32
5.1.1.6 Bükme Kuvveti Hesabı ........................................................................................ 33
5.1.2 Kalıp Parçalarının Catia’ da Modellerinin Olusturulması....................................... 34
5.1.2.1 Kalıp Alt Plakasının Olusturulması...................................................................... 34
5.1.2.2 Disi Matris’ in Olusturulması............................................................................... 45
5.1.2.3 Sıyırıcı Plakanın Olusturulması ........................................................................... 56
5.1.2.4 M16x65 Silindirik Baslı Cıvata’ nın Kütüphaneden Çağırılması ........................ 65
5.1.2.5 Ø8x95 Silindirik Pim’ in Olusturulması .............................................................. 67
5.1.2.6 Sütun’ un Olusturulması ...................................................................................... 71
5.1.2.7 Zımba Tutucu Plaka’ nın Olusturulması .............................................................. 75
5.1.2.8 Çevre Kesme Zımbası’ nın Olusturulması ........................................................... 93
5.1.2.9 Anahtar Kesitli Kesme Zımbası’ nın Olusturulması ............................................ 97
5.1.2.10 Kulak Delik Zımbası’ nın Olusturulması ......................................................... 101
5.1.2.11 Ø5x90 Delik Zımbası’ nın Olusturulması........................................................ 105
5.1.2.12 Bükme Zımbası’ nın Olusturulması ................................................................. 109
5.1.2.13 Ø4x90 Delik Zımbası’ nın Olusturulması........................................................ 114
5.1.2.14 Delik Sıvama Zımbası’ nın Olusturulması....................................................... 118
5.1.2.15 Parça Ayırma Zımbası’ nın Olusturulması....................................................... 121
5.1.2.16 Kalıp Üst Plakası’ nın Olusturulması............................................................... 126
5.1.2.17 Kalıp Sapı’ nın Olusturulması.......................................................................... 136
5.1.2.18 Burç’ un Olusturulması .................................................................................... 139
5.1.3 Kalıp Parçalarının Catia’ da Montajının Olusturulması........................................ 142
5.1.3.1 Kalıp Alt Yarım Montajının Olusturulması ....................................................... 142
5.1.3.2 Kalıp Üst Yarım Montajının Olusturulması....................................................... 156
5.1.3.3 Kalıp Açık Hali Montajının Olusturulması........................................................ 189
5.1.3.4 Kalıp Kapalı Hali Montajının Olusturulması ..................................................... 193
6. ÖRNEK KALIPLAR....................................................................................................... 196
6.1 Hazır Kalıp Seti Kullanılmıs Kalıp .............................................................................. 196
6.2 Ermetal Araç Kaporta Sacı Kalıbı................................................................................ 197
6.3 Kauçuk Baskı Kalıbı .................................................................................................... 198
6.4 Klemens Prograsif Kalıbı ............................................................................................. 199
6.5 Klips Ardısık Kalıbı 1 .................................................................................................. 200
6.6 Klips Ardısık Kalıbı 2 .................................................................................................. 201
7. SONUÇ.............................................................................................................................. 202
KAYNAKÇA ........................................................................................................................ 203
EKLER.................................................................................................................................. 204
ÖZGEÇMĐS.......................................................................................................................... 205


Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst