Çevre Mühendisliğine Giriş Ders Notları

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve ÇEVRE
Gezegenimizdeki kaynaklar sınırsız değildir. Ayrıca ekosistemimiz, çevreye bıraktığımız endüstriyel ve evsel atıklara karşı çok hassastır. Bu nedenle, hem insan sağlığının, ekonomik ve sosyal refah seviyesinin gelişebilmesi hem de ekosistemin ve doğal kaynakların gelecek nesiller için korunabilmesi için “sürdürülebilir kalkınma” ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınmanın hedefini; “gelişme, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı riske atmaksızın bugünün ihtiyaçlarının karşılanması” olarak ifade edilmiştir.
1587189804811.png
Çevre mühendislerinin karşılaştığı sorunlar, gelişen sanayi ve çeşitlenen endüstriyel ürünler nedeni ile, sürekli daha karmaşık bir hale gelmektedir. Bu nedenle geçmişte inşaat mühendisleri, kimya mühendisleri ve halk sağlığı uzmanları sürdürülebilir kalkınmayı dikkate alarak karmaşık çevresel sorunların çözümü için yetersiz kalmaktadır. Çevre mühendisleri ise, doğal bilimleri kavrayarak, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi teknolojileri, kimyasalların akıbeti ve toksisitesi ve yaşam döngüsünü içeren biyolojik ve kimyasal bilimlerin uygulanması konusunda uzmanlaşacaklardır. Ayrıca günümüzde sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir materyal yönetimi ile ilgilenen “yeşil mühendislik”, “yeşil kimya” ve “çevre için kimya” konuları da ön plana çıkmaya başlamıştır.

SürdürülebilirMühendislik Prensipleri
-
Mühendis, prosesleri ve ürünleri bütünsel olarak ele alır, sistem analizlerini yapar ve çevresel etki değerlendirme araçların birleştirir.
-
İnsan sağlığı ve refahını korurken, doğal ekosistemleri de korur ve iyileştirir.
-
Bütün mühendislik aktivitelerinde yaşam döngüsü düşüncesini kullanır.
-
Bütün madde ve enerji girdi – çıktılarını mümkün olduğunca doğal olarak güvenli ve yararlı olduğundan emin olur.
-
Doğal kaynakların tüketimini en aza indirir.
-
Atık oluşumundan kaçınır.
-
Yerel coğrafya, kültür ve beklentileri de dikkate alarak mühendislik çözümlerini geliştirir ve uygular.
-
Sürdürülebilirliği sağlamak için mevcut ya da hakim teknolojinin ilerisinde mühendislik çözümleri üretir; ilerletir, yeni teknoloji üretir.
-
Mühendislik çözümlerinin geliştirilmesinde toplulukları ve paydaşları aktif olarak dahil eder.

Rar Şifresi: alghaform.com
İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst