Cnc Fanuc Operatör Kılavuzları-2

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
Cnc Fanuc Operatör Kılavuzları-2; Türkçe

FANUC Series 16i-TB
FANUC Series 18i-TB
FANUC Series 160i-TB
FANUC Series 180i-TB
OPERATÖR KILAVUZU

B---63524TR/01 Içindekiler
i-1
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g---1
I. GENEL
1. GENEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 CNC MAKİNENİN GENEL İŞLEM AKIŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 KILAVUZUN OKUNMASIYLA İLGİLİ DİKKAT UYARILARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 ÇEŞİTLİ TÜRDE VERİLERLE İLGİLİ DİKKAT UYARILARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
II. PROGRAMLAMA
1. GENEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 ARAÇ HAREKETİ ŞEKLİ BOYUNCA TAKIMIN HAREKETİ---ENTERPOLASYON . . . 12
1.2 BESLEME---BESLEME FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 PARÇA ÇİZİMİ VE TAKIM HAREKETİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.1 Referans Noktası (Makineye Özel Konum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.2 Parça Çizimiyle İlgili Koordinat Sistemi ve CNC Tarafından Belirtilen Koordinat Sistemi ---
Koordinat Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.3 Takımı Hareket Ettirmek için Komut Boyutlarının Gösterilmesi ---
Mutlak, Eklemeli Komutlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4 KESME HIZI --- İŞ MİLİ HIZI FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5 ÇEŞİTLİ PARÇA İŞLEMELER İÇİN KULLANILAN TAKIMIN SEÇİMİ ---
TAKIM FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.6 MAKİNE İŞLEMLERİ İÇİN KOMUT --- ÇEŞİTLİ FONKSİYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.7 PROGRAM YAPILANIŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.8 TAKIM ŞEKLİ VE PROGRAMA GÖRE TAKIM HAREKETİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.9 TAKIM HAREKET ARALIĞI --- DARBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. KONTROL EDİLEN EKSENLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1 KONTROL EDİLEN EKSENLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2 EKSENLERİN ADLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3 ARTIŞ SİSTEMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4 MAKSİMUM DARBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. ÖN HAZIRLIK FONKSİYONU (G FONKSİYONU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. ENTERPOLASYON FONKSİYONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1 YERLEŞTİRME (G00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 TEK YÖN KONUMLANDIRMA (G60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.3 DOĞRUSAL ENTERPOLASYON (G01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.4 DAİRESEL ENTERPOLASYON (G02, G03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.5 SARMAL ENTERPOLASYON (G02, G03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.6 KUTUPSAL KOORDİNAT ENTERPOLASYONU (G12.1, G13.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.7 SİLİNDİRİK ENTERPOLASYON (G07.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.8 VARSAYILAN EKSEN ENTERPOLASYONU (G07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.9 SABİT HATVELİ DİŞ ÇEKME (G32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

FANUC Serisi 16i/160i/160is-MODEL B
FANUC Serisi 18i/180i/180is-MODEL B
FANUC Serisi 21i/210i/210is-MODEL B
BAKIM KILAVUZU

1.9 CNC DURUM GÖRÜNTÜSÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
1.10 DALGA ŞEKLİ TEŞHİS FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.10.1 Parametrelerin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.10.2 Dalga Şekli Kontrol Parametre Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
1.10.3 Dalga Teşhis Verilerinin Grafiği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1.10.4 Saklama Tipi Dalga Şekli Teşhisi için Veri Örnekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
1.10.5 Dalga Şekli Teşhis Verilerinin Çıkılması (Saklama Tipi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
1.10.6 Notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
1.11 İŞLEM İZLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
1.11.1 Görüntüleme Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
1.11.2 Parametreler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1.12 İŞLEM LİSTESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
1.13 BİR SEÇENEK DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE GÖRÜNTÜLENEN UYARI EKRANI . . . . . . . . 124
1.14 SİSTEM YAZILIMI DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE GÖRÜNTÜLENEN UYARI EKRANI
(SİSTEM ETİKETİ KONTROL HATASI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
1.15 BAKIM BİLGİLERİ EKRANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
1.15.1 Ekran Görüntüsü ve İşlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
1.15.2 Bakım Bilgileri Girilmesi/Çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
1.16 RENK AYARI EKRANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.16.1 Ekran Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.16.2 Renk Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.16.3 Parametreler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
1.16.4 Notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
1.17 KONTRAST AYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1.18 GÜÇ HAREKET YÖNETİCİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
1.18.1 Parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
1.18.2 Ekran Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1.18.3 Parametre Girişi/Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1.18.4 Notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
1.19 PERİYODİK BAKIM EKRANLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
1.19.1 Genel Bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
1.19.2 Ekran Görüntüsü ve Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
1.19.3 Durum Ekranı Görüntüsü ve Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
1.19.4 Ayar Ekranı Görüntüsü ve Ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
1.19.5 Kaydedilen Veri Giriş/Çıkışı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.19.6 FANUC İki Bayt Karakter Kodu Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
2. LCD TAKILI TİP i SERİSİ DONANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
2.1 YAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
2.2 DONANIMA GENEL BAKIŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
2.2.1 Series 16i/160is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
2.2.2 Series 18i/180is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
2.2.3 Series 21i/210is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2.3 TOPLAM BAĞLANTI ŞEMALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
2.4 BASILI DEVRE KARTI KONEKTÖRLERİ VE KARTLARIN YAPILANIŞI . . . . . . . . . . . 175
2.4.1 FS16i/18i/21i Anakart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.4.2 Çevirici PCBler ve Konektör Birimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

FANUC Serisi 16i/160i/160is-MB
FANUC Serisi 18i/180i/180is-MB5
FANUC Serisi 18i/180i/180is-MB
OPERATÖR KILAVUZU

13.3 SABİT TAŞLAMA ÇEVRİMİ (TAŞLAMA MAKİNESİ İÇİN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
13.3.1 Dalma Taşlama Çevrimi (G75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
13.3.2 Doğrudan Sabit Boyutlu Dalma Taşlama Çevrimi (G77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
13.3.3 Sürekli İlerlemeli Yüzey Taşlama Çevrimi (G78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
13.3.4 Kesintili İlerlemeli Yüzey Taşlama Çevrimi (G79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
13.4 SÜREKLİ PERDAHLAMA İLE TAŞLAMA DİSKİ YIPRANMA
KOMPANZASYONU (TAŞLAMA MAKİNESİ İÇİN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
13.5 PERDAHLAMADAN SONRA OTOMATİK ZIMPARATAŞI ÇAPI
KOMPANZASYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
13.5.1 Minimum Taşlama Diski Çapını Kontrol Etme (TaşlamaMakinesi için) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
13.6 TABLA SALLANMASI SONUNDA Y VE Z EKSENLERİ BOYUNCA İÇERI
İLERLEMELİ TAŞLAMA (TAŞLAMA MAKİNESİ İÇİN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
13.7 İSTEĞE BAĞLI AÇILI PAH KIRMA VE KÖŞE YUVARLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
13.8 HARİCİ HAREKET FONKSİYONU (G81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
13.9 ŞEKİL KOPYALAMA (G72.1, G72.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
13.10 ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT DÖNÜŞTÜRME (G68, G69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
13.11 DİZİN TABLOSU DİZİN OLUŞTURMA FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
14.KOMPANZASYON FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
14.1 TAKIM UZUNLUĞU OFSETİ (G43, G44, G49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
14.1.1 Genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
14.1.2 Takım Uzunluğu Ofset Modunda G53, G28, G30, ve G30.1 Komutları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
14.2 OTOMATİK TAKIM UZUNLUĞU ÖLÇME (G37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
14.3 TAKIM OFSETİ (G45---G48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
14.4 YARIÇAP KOMPANZASYONU B (G39---G42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
14.4.1 Yarıçap Kompanzasyonu Sol (G41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
14.4.2 Yarıçap Kompanzasyonu Sağ (G42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
14.4.3 Köşe Ofseti Dairesel Enterpolasyon (G39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
14.4.4 Yarıçap Kompanzasyonu İptal (G40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
14.4.5 Yarıçap Kompanzasyonu Sol ile Yarıçap Kompanzasyonu Sağ Arasında Yer Değiştirme . . . . . . . . 291
14.4.6 Yarıçap Kompanzasyonu Değerini Değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
14.4.7 Artı/Eksi Yarıçap Kompanzasyonu Değeri ve TakımMerkezi Yolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
14.5 YARIÇAP KOMPANZASYONU C’YE GENEL BAKIŞ (G40---G42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
14.6 YARIÇAP KOMPANZASYONU C’İN AYRINTILARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
14.6.1 Genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
14.6.2 Başlatmada Takım Hareketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
14.6.3 Ofset Modunda Takım Hareketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
14.6.4 Ofset Modu İptalinde Takım Hareketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
14.6.5 Çakışma Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
14.6.6 Yarıçap Kompanzasyonu işe Aşırı Kesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
14.6.7 MDI’dan Giriş Komutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
14.6.8 Yarıçap Kompanzasyonu C Modunda G53, G28, G30, G30.1 ve G29 Komutları . . . . . . . . . . . . . . 335
14.6.9 Köşe Dairesel Enterpolasyon (G39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
14.7 ÜÇ BOYUTLU TAKIM KOMPANZASYONU (G40, G41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
14.8 TAKIM KOMPANZASYON DEĞERLERİ, KOMPANZASYON DEĞERLERİNİN
SAYISI VE DEĞERLERİ PROGRAMDAN GİRME (G10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
14.9 ÖLÇEKLENDİRME (G50, G51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
14.10 KOORDİNAT SİSTEMİ DÖNÜŞÜ (G68, G69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
14.11 NORMAL YÖN KONTROLÜ (G40.1, G41.1, G42.1 VEYA G150, G151, G152) . . . . . . . . . 373
14.12 PROGRAMLANABİLİR İKİZ GÖRÜNTÜ (G50.1, G51.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
14.13 ZIMPARA TAŞI YIPRANMA KOMPANZASYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

FANUC Serisi 21i-TB
FANUC Serisi 210i-TB
OPERATÖR KILAVUZU

17.5 ÇOKLU TEKRARLI HAZIR TORNALAMA ÇEVRİMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
17.6 HAZIR DELME ÇEVRİMİ BİÇİMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
18.YÜKSEK HIZLI KESME İÇİN FONKSİYONLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
18.1 UZAKTAN ARABELLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
18.2 YÜKSEK HIZLI UZAKTAN ARABELLEK A (G05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
18.3 YÜKSEK HIZLI PARÇA İŞLEME KOMUTU İÇİNDAĞITIM İŞLEMİ
SONLANDIRMA DENETİMİ FONKSİYONU (G05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
19.EKSEN KONTROL FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
19.1 ÇOKGEN TORNALAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
19.2 DÖNER EKSEN ROLL---OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
19.3 BASİT SENKRONİZASYON KONTROLÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
19.4 B EKSENİ KONTROLÜ (G100, G101, G102, G103, G110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
19.5 AÇISAL EKSEN KONTROLÜ / YARDIMCI AÇISAL EKSEN KONTROLÜ . . . . . . . . . . . 341
20.MODEL VERİSİ GİRİŞ FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
20.1 MODEL MENÜSÜNÜN GÖRÜNTÜLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
20.2 MODEL VERİ EKRANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
20.3 MODEL VERİ GİRİŞ FONKSİYONU İÇİN KULLANILACAK OLAN
KARAKTERLER VE KODLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
III. İŞLEM
1. GENEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
1.1 MANÜEL İŞLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
1.2 PROGRAMLAMA İLE TAKIM HAREKETİ – OTOMATİK İŞLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
1.3 OTOMATİK İŞLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
1.4 BİR PROGRAMIN TEST EDİLMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
1.4.1 Makineyi Çalıştırarak Kontrol Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
1.4.2 Makineyi Çalıştırmadan Konum Gösterim Değişiminin Görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
1.5 BİR PARÇA PROGRAMININ DÜZENLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
1.6 VERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ VE AYARLANMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
1.7 GÖRÜNTÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
1.7.1 Program Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
1.7.2 Geçerli Konum Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
1.7.3 Alarm Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
1.7.4 Parça Sayım Görüntüsü, Yürütme Süresi Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
1.7.5 Grafik Görüntüsü (Bkz. Bölüm III---12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
1.8 VERİ ÇIKIŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
2. İŞLETİMSEL CİHAZLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
2.1 AYARLAMA VE EKRAN BİRİMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
2.1.1 7.2I/8.4I LCD---Kakmalı Tip CNC Kontrol Birimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
2.1.2 9.5I/10.4I LCD---Kakmalı Tip CNC Kontrol Birimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
2.1.3 Bağımsız Tip KüçükMDI Birimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
2.1.4 Bağımsız Tip Standart MDI ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
2.1.5 Bağımsız Tip 61 Tam TuşluMDI Birimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

FANUC Serisi 21i-MB
FANUC Serisi 210i-MB
OPERATÖR KILAVUZU

9.3 PROGRAM NUMARASI ARAMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
9.4 SIRA NUMARASI ARAMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
9.5 PROGRAMLARI SİLME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
9.5.1 Tek Bir Program Silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
9.5.2 Tüm Programları Silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
9.5.3 Bir Aralık Belirterek Birden Fazla Programı Silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
9.6 GENIŞLETİLMİŞ PARÇA PROGRAM DÜZENLEME FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . 603
9.6.1 Tüm Programı Kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
9.6.2 Bir Programın Parçasını Kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
9.6.3 Bir Programın Parçasını Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
9.6.4 Program Birleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
9.6.5 Kopyalama, Taşıma ve Birleştirme için Tamamlayıcı Açıklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
9.6.6 Kelimelerin ve Adreslerin Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
9.7 ÖZEL MAKROLARI DÜZENLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
9.8 ARKA PLANDA DÜZENLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
9.9 PAROLA FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
10.PROGRAMLARI YARATMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
10.1 PROGRAMLARIN MDI PANOSU KULLANILARAK YARATILMASI . . . . . . . . . . . . . . . . 617
10.2 SIRA NUMARALARININ OTOMATİK OLARAK EKLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
10.3 PROGRAMLARI TEACH MODUNDA YARATMA (PLAYBACK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
11.VERİLERİN AYARLANMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
11.1 FONKSİYON TUŞU İLE GÖRÜNTÜLENEN EKRANLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
11.1.1 İş Koordinat Sistemindeki Konum Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
11.1.2 İlgili Koordinat Sisteminde Konum Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
11.1.3 Genel Konum Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
11.1.4 İş Parçası Koordinat Sisteminin Önceden Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
11.1.5 Gerçek Besleme Hızı Gösterimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
11.1.6 Yürütme Süresi ve Parça Sayımı Gösterimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
11.1.7 İşletimMonitör Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
11.2 FONKSİYON TUŞU İLE GÖRÜNTÜLENEN EKRANLAR
(MEMORY MODUNDA VEYA MDI MODUNDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
11.2.1 Program İçeriği Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
11.2.2 Mevcut Blok Gösterim Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
11.2.3 Sıradaki blok gösterim ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
11.2.4 Program Kontrol Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
11.2.5 MDI İşlemi için Program Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
11.3 FONKSİYON TUŞU İLE GÖRÜNTÜLENEN EKRANLAR
(DÜZENLEME MODUNDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
11.3.1 Kullanılan Belleğin ve Bir Programlar Listesinin Görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
11.3.2 Belirli bir Grup için bir Program Listesinin Görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
11.4 FONKSİYON TUŞU İLE GÖRÜNTÜLENEN EKRANLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
11.4.1 Takım Ofset Verisinin Ayarlanması ve Görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
11.4.2 Takım Uzunluğu Ölçümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
11.4.3 Ayar Verilerinin Görüntülenmesi ve Girilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
11.4.4 Sıra numarasının karşılaştırması ve durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
11.4.5 Yürütme Süresi, Parça Sayımı ve Sürenin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

FANUC Serisi 0i-TB
OPERATÖR KILAVUZU

17.10/11 Serisi ŞERİT BİÇİMİ İLE BELLEK İŞLEMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
17.1 10/11 Serisi ŞERİT BİÇİMİ İÇİN ADRESLER VE TANIMLANABİLİR
DEĞERLER ARALIĞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
17.2 EŞIT HATVELİ DİŞ ÇEKME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
17.3 ALT PROGRAM ÇAĞIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
17.4 HAZIR ÇEVRİM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
17.5 ÇOKLU TEKRARLI HAZIR TORNALAMA ÇEVRİMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
17.6 HAZIR DELME ÇEVRİMİ BİÇİMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
18.EKSEN KONTROL FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
18.1 ÇOKGEN TORNALAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
18.2 DÖNER EKSEN ROLL---OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
18.3 BASİT SENKRONİZASYON KONTROLÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
18.4 AÇISAL EKSEN KONTROLÜ / YARDIMCI AÇISAL EKSEN KONTROLÜ . . . . . . . . . . . 323
19.MODEL VERİSİ GİRİŞ FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
19.1 MODEL MENÜSÜNÜN GÖRÜNTÜLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
19.2 MODEL VERİ EKRANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
19.3 MODEL VERİ GİRİŞ FONKSİYONU İÇİN KULLANILACAK OLAN
KARAKTERLER VE KODLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
III. İŞLEM
1. GENEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
1.1 MANÜEL İŞLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
1.2 PROGRAMLAMA İLE TAKIM HAREKETİ – OTOMATİK İŞLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
1.3 OTOMATİK İŞLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
1.4 BİR PROGRAMIN TEST EDİLMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
1.4.1 Makineyi Çalıştırarak Kontrol Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
1.4.2 Makineyi Çalıştırmadan Konum Gösterim Değişiminin Görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
1.5 BİR PARÇA PROGRAMININ DÜZENLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
1.6 VERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ VE AYARLANMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
1.7 GÖRÜNTÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
1.7.1 Program Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
1.7.2 Geçerli Konum Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
1.7.3 Alarm Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
1.7.4 Parça Sayım Görüntüsü, Yürütme Süresi Görüntüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
1.7.5 Grafik Görüntüsü (Bkz. Bölüm III---12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
1.8 VERİ ÇIKIŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
2. İŞLETİMSEL CİHAZLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
2.1 AYARLAMA VE EKRAN BİRİMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
2.1.1 9I Tek renkli CRT/MDI ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
2.1.2 7.2I Tek renkli/8.4I Renkli LCD/MDI ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
2.1.3 10.4I Renkli LCD paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
2.1.4 MDI’nın Tuş Konumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
2.1.5 Bağımsız tip standart MDI ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
2.2 KLAVYENİN AÇIKLAMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

FANUC Series 0i ---MODEL B
FANUC Series 0i Mate---MODEL B
BAKIM KILAVUZU

7.1.1 İş Mili Kontrolünün Ana Hatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
7.1.1.1 Parça işleme merkezi için dişli değiştirme yöntemi A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
7.1.1.2 Parça işleme merkezi için dişli değiştirme yöntemi B (PRM 3705#2=1) . . . . . . . . . . . . . . 422
7.1.1.3 T serisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
7.1.2 İş Mili Ayarı ve Ayarlama Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
7.1.2.1 Görüntüleme yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
7.1.2.2 İş mili ayarı ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
7.1.2.3 İş mili ayarlama ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
7.1.2.4 İş mili izleme ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
7.1.2.5 İş mili ayarı ekranında işlem modu ve parametreler arasındaki ilişki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
7.1.3 Standart Parametrelerin Otomatik Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
7.1.4 αi İş mili için Uyarı Arabirimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
7.1.5 αi İş mili Bilgileri Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
7.2 AC İŞ MİLİ (ANALOG ARABİRİM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
7.2.1 İş mili Kontrolünün Ana Hatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
7.2.1.1 Komut satırı şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
7.2.1.2 S analog voltajının ve ilişkili parametrelerin hesaplanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
7.2.1.3 S analog voltajını ayarlama (D/A dönüştürücü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
8. SORUN GİDERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
8.1 HATALAR İÇİN DÜZELTİCİ İŞLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
8.1.1 HatanınMeydana Geldiği Koşulların İncelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
8.2 MANÜEL İŞLEM VEYA OTOMATİK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ . . . . . . . . . . . . . 448
8.3 JOG İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
8.4 KOL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
8.5 OTOMATİK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
8.6 CYCLE START LED SİNYALİ KAPATILDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
8.7 GÜÇ AÇIK DURUMDAYKEN EKRANDA HERHANGİ BİR ŞEY
GÖRÜNTÜLENMEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
8.8 LCD BİRİMİ ÜZERİNDEKİ EKRAN YANAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
8.9 G/Ç CİHAZLARINA GİRİŞ VE G/Ç CİHAZLARINDAN ÇIKIŞ GİRİŞ/ÇIKIŞ
İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ . . . . 475
8.10 BİR BAĞLAYICI PANEL G/Ç BİRİMİNDE, VERİ BEKLENMEYEN BİRADRESE
GİRİLİR (SERIES 0i---B İÇİN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
8.11 BIR KONEKTÖR PANELI G/Ç BIRIMINDE, GENIŞLEME BIRIMINE VERI
ÇIKIŞI YAPILMADI (0i---B SERISI IÇIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
8.12 ALARM 85 --- 87
(OKUYUCU/DELİCİ ARABİRİM ALARMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
8.13 ALARM 90
(REFERANS NOKTASI GERİ DÖNÜŞÜ ANORMAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
8.14 ALARM 300
(REFERANS NOKTASINA GERİ DÖNÜŞ İSTEĞİ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
8.15 ALARM 401
(V READY KAPALI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
8.16 ALARM 404
(V READY AÇIK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
8.17 ALARM 462
(CNC VERİ GÖNDERİMİ BAŞARISIZ)
ALARM 463
(İKİNCİL VERİ GÖNDERİMİ BAŞARISIZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

FANUC Serisi 0i---MB
OPERATÖR KILAVUZU


FANUC Serisi 0i Mate---TB
OPERATÖR KILAVUZU

FANUC Serisi 0i Mate---MB
OPERATÖR KILAVUZU

FANUC MANUAL GUIDE i
OPERATÖR KILAVUZU

FANUC Series 0i-TC
OPERATÖR KILAVUZU

FANUC Series 0i-MC
OPERATÖR KILAVUZU

11.4 FONKSİYON TUŞU OFS/SET İLE GÖRÜNTÜLENEN EKRANLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
11.4.1 Takım Ofset Verisinin Ayarlanması ve Görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
11.4.2 Takım Uzunluğu Ölçümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
11.4.3 Ayar Verilerinin Görüntülenmesi ve Girilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
11.4.4 Sıra numarasının karşılaştırması ve durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
11.4.5 Yürütme Süresi, Parça Sayımı ve Sürenin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
11.4.6 İş Parçası Ofset Değerinin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
11.4.7 Ölçülen İş Parçası Orijin Ofsetinin Doğrudan Girişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
11.4.8 Özel Makro Ortak Değişkenlerin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
11.4.9 Model Verilerini veModel Menüsünü Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
11.4.10 Yazılım Operatörün Panelinin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
11.4.11 Takım Ömrü Yönetimi Verisinin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
11.4.12 Uzatılmış Takım Ömrü Yönetiminin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
11.5 FONKSİYON TUŞU SYSTEM İLE GÖRÜNTÜLENEN EKRANLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
11.5.1 Parametrelerin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
11.5.2 Aralık Hatası Kompanzasyon Verisinin Görüntülenmesi ve Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
11.6 VERİ AYARLAMASI VEYA GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMİ İÇİN PROGRAM NUMARASI,
SIRA NUMARASI VE DURUM VE UYARI MESAJLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ . . 698
11.6.1 Program Numarası ve Sıra Numarasının Görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
11.6.2 Veri Ayarlaması veya Giriş/Çıkış İşlemi İçin Durum ve Uyarıların görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . 699
11.7 FONKSİYON TUŞU MESSAGE İLE GÖRÜNTÜLENEN EKRANLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
11.7.1 Harici Operatör Mesaj Geçmişi Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
11.8 EKRANIN TEMİZLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
11.8.1 Ekran Görüntüsünün Silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
11.8.2 Otomatik Silme Ekranı Gösterimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
12.GRAFİK FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
12.1 GRAFİK GÖRÜNTÜLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
12.2 DİNAMİK GRAFİK GÖRÜNTÜSÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
12.2.1 Yol Çizimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
12.2.2 Katı Grafikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
13.YARDIM FONKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
14.BASILI EKRAN KOPYASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
IV. MANUAL GUIDE 0i
1. MANUAL GUIDE 0i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
1.1 GENEL BAKIŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
1.2 GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
1.3 PROGRAM YARATMA İŞLEMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
1.3.1 Başlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
1.3.2 Başlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
1.3.3 Yeni Bir Parça Program Yaratma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748
1.3.4 İşlem Desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
1.3.5 G---kodu Desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
1.3.6 M---kodu Desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755


Rar Size: 82,9Mb
Rar Password:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

Download Link ;
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst