Eriyen Elektrod İle Gazaltı Kaynak Yöntemleri (MIG - MAG)

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
ERİYEN ELEKTROD İLE GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ
(MIG - MAG)
Örtülü elektrod kullanarak, el ile yapılan ark kaynağının en büyük dezavantajları, güvenilir bir bağlantı
elde edilebilmesi için kaynakçının belirli bir düzeyde yetiştirilmiş olması ve kaynak hızının sınırlı oluşudur. Bu
iki husus da sonucun pahalı olmasına ve acele yapılması gereken işlerin belirli bir termin süresinden önce
bitirilememesine neden olmaktadır. Özellikle kalın parçaların kaynağında, kaynak süresi çok uzun
olmaktadır; zira elektrod çapı belirli bir ölçüden sonra arttırılamamak-tadır; örneğin 6 mm.'den daha kalın
çaplı elektrodlar kullanıldığında, kaynakçının işlem esnasında kaynak banyosuna hâkimiyeti
güçleşmektedir.
Kaynak esnasında, cürufun temizlenmesi ve elektrod değiştirilmesi için sarfedilen zaman genellikle
bilfiil kaynak süresini aşmaktadır. Her elektrodun uç kısmında birkaç santimlik bir kısım (koçan) kullanılmadan
atılmakta ve bu da maliyeti etkilemektedir. Akım şiddetini arttırarak erime süresini kısaltmak da iyi sonuç
vermemektedir, zira bu kaynak yönteminde elektrod fazlaca ısındığından örtü ark bölgesinden evvel yanarak
bozulmakta ve kendinden beklenen görevi yerine getirememektedir. Ayrıca el ile yapılan kaynakta hızın, belirli
bir değerin üzerine çıkması kaynakçının, kaynağa hâkimiyetini güçleştirmektedir.
Kaynak maliyetini düşürmek, termin süresini kısaltmak ve kaynakçı faktörünün dikişin kalitesine olan
etkisini azaltmak için, günümüz teknolojisi otomatik veya mekanize kaynak yöntemleri diye adlandırılan bazı
modern yöntemler geliştirmiştir.
Bütün bu kaynak yöntemlerinde ana tema, çıplak elektrod telini mekanik bir tertibat yardımı ile
otomatik olarak sürekli ilerletip, akımı, ark bölgesine çok yakın bir yerden vererek telin yüklenebileceği akım
şiddetini arttırıp erime gücünü yükseltmektedir. Yalnız burada en önemli husus, elektrod örtüsünün görevini
yüklenecek bir faktörün devreye sokulmasıdır.
Bu önemli konuyu açık bir şekilde görebilmek için, örtülü elektrod ile yapılan elektrik ark kaynağında,
örtünün sağladığı faydaları hatırlamakta yarar vardır.
Örtünün görevleri şunlardır:
1.- Bir koruyucu gaz atmosferi oluşturarak kaynak banyosunu havanın oksijen ve azotunun
olumsuz etkilerinden korur ve banyoyu dezokside eder.
2.- Arkın tutuşmasını ve oluşumunu kolaylaştırır.
3.- Eriyen metal damlalarının yüzey gerilimini etkileyerek tavan ve dik kaynak pozisyonlarında kolaylık
sağlar.
4.- Kaynak dikişinin üzerini bir cüruf tabakası ile örterek, dikişin yavaş soğumasına yardımcı olur.
5.- Kaynak banyosuna gerekli alaşım elementlerini katarak, dikişin mekanik özeliklerini istenen yönde
geliştirir.
6.- Erime hızını yükseltir.


ERİYEN ELEKTROD İLE GAZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİ 1
MIG-MAG KAYNAK DONANIMI 9
· Kaynak Torçları 9
· Torç Bağlantı Paketi 14
· Tel Sürme Tertibatı 14
· Kumanda Tertibatı 18
· MIG-MAG Kaynağı Akım Üreteçleri 19
· Koruyucu Gaz Tüpleri 23
MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR 27
· Asal Gazlar 28
· Karbondioksit (CO2) 29
· Karışım Gazlar 30
MIG-MAG YÖNTEMİNDE KAYNAK ELEKTRODLARI 35
· MIG-MAG Kaynak Yönteminde Elektrod Seçimi 35
· Çeliklerin Kaynağında Kullanılan Elektrodlar 36
· Çeliklerin Kaynağında Kullanılan Tel ve Özlü Elektrodların Sınıflandırılması 39
· Demir Dışı Metal ve Alaşımların Kaynağında Kullanılan Tel Elektrodlar 50
MIG-MAG KAYNAĞINDA ARK TÜRLERİ VE
ARKTA KAYNAK METALİ TAŞINIMI 57
· Kısa Ark 60
· Uzun Ark (Globüler Metal Taşınımı) 60
· Sprey Ark 63
· Darbeli Ark 63
· Ark Türlerinin Uygulamada Seçimi 66
KAYNAK PARAMETRELERİNİN SEÇİMİ 69
· Kaynak Öncesi Saptanan Parametreler 70
· Koruyucu Gaz Türü 71
· Birinci Derece Ayarlanabilir Parametreler 72
· İkinci Derece Ayarlanabilir Parametreler 85
· Torç Manipülasyonları 89
METAL VE ALAŞIMLARIN MIG-MAG YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİ 95
· Karbonlu ve Az Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı 99
· İnce Taneli Yapı Çeliklerinin Kaynağı 118
· Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı 130
· Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı 137
· Bakır ve Alaşımlarının Kaynağı 142
· Magnezyum Alaşımlarının Kaynağı 143
· Nikel ve Alaşımlarının Kaynağı 144
KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI 145
KAYNAK HATALARI 155
· Nüfuziyet Azlığı 155
· Birleştirme Azlığı (Yetersiz Erime) 156
· Yanma Olukları veya Çentikler 157
· Bindirme Dikişlerinde Levha Kenarlarının Erimesi 158
· Kalıntılar 158
· Çatlaklar 158
· Esas Metalde Oluşan Çatlaklar 159
· Kaynak Dikişinin Taşması 161
· Gözenekler 161
· Hatalı Kaynak Şekli ve Boyutu 167
· Sıçramalar 168
· Dikiş Yüzeyinin Fena Görünüşü 168
MIG-MAG KAYNAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ 169
· Elektrik Şoku (Elektrik Çarpması) 169
· Ark Işınımı 170
· Hava Kirlenmesi 171
· Basınçlı Gaz Tüpleri 173
· Yangın Tehlikesi 173
MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 175
· Basınçlı Kap Üretimi 175
· Endüstriyel Boru Tesisatı 178
· Boru Hatları (Pipe Line) 178
· Nükleer Endüstri 180
· Metal Yapılar 180
· Gemi Yapımı 182
· Demiryolu Taşıtları 183
· Otomotiv Endüstrisi 185
· Uçak Endüstrisi 187
· Ağır Teçhizat Endüstrisi 188
· Doldurma ve Tamir Kaynağı 190
· MIG-MAG Kaynak Yönteminin Değişik Uygulamaları 191
· MIG-MAG Nokta Kaynağı 191
· Dar Aralık Kaynağı 193
· Özlü Tel İle MIG-MAG Uygulamaları 194
MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE MEKANİZASYON VE OTOMASYON 201
· Mekanik ve Elektromekanik Donanımlar 203
· Kaynak Robotları 203
· Kaynak Torcu 205
· Tel Sürme Tertibatı 205
· Akım Üreteci 206
· Koruyucu Gaz 206
· Pozisyonerler 206
· Kaynak Hızı 209
· Kaynağın Tekrar Edilebilirliği 209
· Robotun Taşıma Kapasitesi 209
· Ara Birim İşlemi (Interfacing) ve Sinyalleme 209
· Kaynak Robotlarının Endüstriyel Önemi 210
KAYNAKÇA 212


Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst