ETABS ile Betonarme Yapılar

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
ETABS ile Betonarme Yapılar


BETONARME YAPI SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE
BOYUTLANDIRILMASI
• Nesne Tabanlõ Betonarme Yapõ Modelleri
• Betonarme Döşeme Sistemlerinin Modellenmesi
• Karmaşõk 2D ve 3D Perde Duvarlar ve Kolon-Kiriş Çerçeveleri
• Boşluklu Perdeler, Asansör Çekirdekleri ve Eğrisel Perde Duvarlar
• Doğrusal ve Spiral Şekilli Garaj Rampalarõ
• Karmaşõk Betonarme Kesitlerin Üretilmesi
• Otomatik Ağõrlõk Yükleri, Otomatik Yanal Rüzgar ve Sismik Yükler
• Rijit, Yarõ-rijit ve Esnek Kat Diyaframlarõ
• Çatlamõş Kesit Özellikleri ve Yatay Ötelenme Kontrolü
• Virtüel İş Yatay Ötelenme Optimizasyonu
• 3D Duvarlarõn Burulma Etkilerine göre Boyutlandõrõlmasõ
BETONARME DÖŞEME SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE
BOYUTLANDIRILMASI
• Mantar Döşemeler, Tekil ve Birleşik Temeller
• Çatlamõş Kesitli Döşeme Sehim Kontrolü
BETONARME YAPILARIN ÇİZİM VE DETAYLANDIRILMASI
• Karmaşõk Döşemelerin Çizimi ve Boyutlandõrmasõ
• Plan ve Görünüşlerin Üretilmesi
• Donatõ Detaylarõ ve Donatõ Metraj Tablolarõ
ÖZEL KALEMLER
• Aşamalõ İnşaat Yüklemesi
• Sünme ve Rötre Etkileri
• Ağõrlõk Yüklerinin Otomatik Aktarõmõ
• Otomatik Yatay Rüzgar ve Sismik Yükleri
• Hareketli Yük Azaltma Çarpanlarõ
• Betonarme Döşeme Diyafram Kesme Etkileri ve Çoklu Kesit Kuvvetleri
• Noktasal Kuvvet Entegrasyonu
• Başlõk ve Toplayõcõ Kuvvetleri
Eleman Özellik Düzeltme Çarpanlarõ
• Eleman Boyutlarõndaki Değişikliklerden Meydana Gelen Eksantirisiteler
• Otomatik Yük Kombinezonlarõ, Boyutlama Gruplarõ
• Perde Duvarlar ve Döşemeler için Bölümlendirme Teknikleri
• Bağ Kirişi Modelleme ve Boyutlandõrmasõ
• Yapõ Dinamiği Davranõş Spekturumu ve Zaman Alanõ Analizi
• Ritz Vektörü Analizi
• Panel Bölgesi Deformasyonlarõ
• Çizgisel Bağõmlõlõğõn Kullanõldõğõ Modeller
• Rijitlik Merkezi, P-Delta ve Kütle Kaynağõ

Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • ETABS-ile-BETONARME-YAPILAR.rar
    919.9 KB · Görüntüleme: 2
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst