Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurucuları W.E.Deming ve W.A.Shewhart kimdir?

Okan Yiğit

Yeni Üye
8 Ocak 2021
2
4
3
William Edwards Deming (d. 14 Ekim 1900 - ö. 20 Aralık 1993), Amerikalı istatistikçi. Soğuk Savaş sırasında ABD'nin üretimini iyileştirmekle tanınır ama özellikle Japonya'da iken üzerinde çalıştığı kalite yönetimi ile ünlenmiştir. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında endüstriyel gelişmesinde bu çalışmalar önemli rol oynamıştır. Kalitede sağlanan iyileşmenin giderleri azaltacağını ve verimliliği artırarak pazar payını artıracağını savunmuştur. Edwards Deming toplam kalite ile yönetim felsefesini, klasik yönetim anlayışlarına eleştiride bulunarak ve işletmeler ve çalışanlardan örnekler vererek "Sanayi, Hükümet ve Eğitim İçin Yeni Ekonomi" kitabında aktarmakta ve toplam kalite anlayışının temellerini oluşturmaktadır.
Deming'in Bilimsel Hayatı
Üniversite lisans eğitimini Wyoming Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisi olarak tamalamıştır. Daha sonra Colorado Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1928 yılında Yale Üniversitesi'nde matematiksel fizik alanında doktorasını yapmıştır. İstatistiğin kalite yönetiminde kullanılması konusunda ilk bilgileri Shewhart'dan aldı. 1950 yılında Japon Bilim İnsanları ve Mühendisler (The Union of Japanese Scientists and Engineers) tarafından Japonya'ya davet edildi. Japonlara toplam kalite yönetimini öğreten kişi olarak anılan Deming. II. Dünya savaşından sonra Japon radyolarında günde 2 saatlik kalite konulu programların yayınlanmasının da fikir sahibidir. Japonya'da her yıl "Deming Ödülleri" adı altında kalite ödülleri verilmektedir. Deming 1960 yılında Japon imparatoru tarafından "Kutsal Hazine Düzeni" (Order of the Sacred Treasure) ile ödüllendirildi. 1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan'dan Ulusal Teknoloji Ödülü'nü, 1988 yılında ise Ulusal Bilimler Akademisi'nden Üstün Bilim İnsanı ödülünü aldı. Deming'in kalite yönetimine yaklaşımının üç unsuru vardır;

1. Derin Bilgi Sistemi

2. Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ)

3. 14 Nokta ilkesi

Deming'in Eğitimde Kaliteye Katkısı
Dr. W. Edwards Deming kalite dünyasında derin izler bırakan bir kalite gurusudur. Ortaya koyduğu felsefe ile üretim ve servis organizasyonlarının rekabet gücünün artmasını sağlayan bir kalite anlayışının ve kalite devriminin önderliğini yapmıştır. Geleneksel yönetim tarzını kemiren ancak alışkanlık yapmış hastalıkları çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Kalite için herkesin elinden geleni yapmasının yeterli olmadığını; en başta üst yönetim olmak üzere köklü bir zihniyet değişiminin ve tüm organizasyonu kavrayacak kültürel bir değişimin gereğini savunmuştur. Deming felsefesi baz alınarak daha sonra Toplam Kalite yönetimi modeli; iş mükemmelliği modelleri ve Yalın Yönetim modeli geliştirilmiştir.

Dr. Walter Andrew SHEWHART
Walter Shewhart, 1891- 1967 yılları arasında yaşamıştır. Shewhart, toplam kalite yönetimi alanında liderlik görevini üstlenen W.Edwards Deming ve Joseph M. Juran’ın istatistiksel düşünme yönünden etkilendiği kişidir. Walter A. Shewhart 1920 ve 1930’lu yıllarda Bell laboratuvarlarında çalışan bir istatistikçidir. Onun “fabrikasyon ürünlerin kalitesinin ekonomik kontrolü “ adlı kitabı istatistikçiler tarafından fabrikasyon imalatı kalitesinin geliştirilmesi çabalarında, dönüm noktası olan bir katkı olarak kabul edilir.
Shewhart, imalatın her aşamasında değişimlerin var olduğunu, fakat numune alma, olasılık analizleri gibi bazı basit istatistiksel tekniklerin uygulanması ile bu değişiklilerin yapı ve nedenlerin anlaşılabileceğini göstermiştir. Shewhart’ın teknikleri bir sürece ne zaman müdahale etmek veya etmemek gerektiğinin tanımlanması ile işlemler sürecinin kontrol altında tutulabileceğini öğretmiştir. Her görevin yerine getirilmesinde oluşabilecek tesadüfü limitlerini tanımlamayı başaran Shewhart, sadece bu limitlerin aşılması halinde sisteme müdahale edilmesi gerektiğini savunmuştur. İşçilere yaptıkları işin gidişatını izleme ve ne zaman kontrol limitlerinin dışına çıkılarak muhtemelen kalitesiz üretim yapılabileceğini önceden görme imkânı sağlayan kontrol kartlarını geliştirerek üretim performansının zaman içinde yakından izlenmesini mümkün kılmıştır.
 
Geri
Üst