M700-70 Programlama Klavuzu Türkçe Pdf

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
M700-70_PROGRAMMING_(M-Type)_IB-1500868(TUR)-E
M700-70 Programlama Klavuzu Türkçe Pdf

İÇİNDEKİLER
1. Kontrol Eksenleri ..........................................................................................................................1
1.1 Koordinat Kelimeleri ve Kontrol Eksenleri ...............................................................................1
1.2 Koordinat Sistemleri ve Koordinat Sıfır Noktası Sembolleri ....................................................2
2. En Küçük Komut Artışları.............................................................................................................3
2.1 Giriş Ayar Birimleri ..................................................................................................................3
2.2 Giriş Komutu Artışı On Katı.....................................................................................................5
2.2 Endeskleme Artışı ...................................................................................................................6
3. Veri Formatları...............................................................................................................................7
3.1 Şerit Kodları ............................................................................................................................7
3.2 Program Formatları ...............................................................................................................10
3.3 Şerit Bellek Formatı...............................................................................................................13
3.4 Opsiyonel Satır Atlama; / ......................................................................................................13
3.5 Program/Dizi/Satır Numaraları; O, N.....................................................................................14
3.6 Parite H/V..............................................................................................................................15
3.7 G Kodu Listeleri.....................................................................................................................16
3.8 İşlemeye Başlamadan Önce Uyarılar....................................................................................19
4. Tampon Kaydı .............................................................................................................................20
4.1 Girdi Tamponu ......................................................................................................................20
4.2 Önceden-Okunmuş Tamponlar.............................................................................................21
5. Konum Komutları........................................................................................................................22
5.1 Konum Komut Yöntemleri ; G90, G91...................................................................................22
5.2 İnç/Metrik Sistem Dönüşümü; G20, G21...............................................................................24
5.3 Ondalık Nokta Girdisi ............................................................................................................26
6. İnterpolasyon Fonksiyonları ......................................................................................................31
6.1 Konumlandırma (Hızlı Travers); G00 ....................................................................................31
6.2 Doğrusal İnterpolasyon; G01 ................................................................................................38
6.3 Düzlem Seçimi; G17, G18, G19............................................................................................40
6.4 Dairesel İnterpolasyon; G02, G03.........................................................................................42
6.5 R Spesifikasyon Dairesel İnterpolasyon; G02, G03 ..............................................................46
6.6 Helisel İnterpolasyon ; G17 ila G19, G02, G03 .....................................................................48
6.7 Diş Kesme.............................................................................................................................52
6.7.1 Sabit Kılavuzlu Diş Kesme ; G33....................................................................................52
6.7.2 İnçli Diş Kesme; G33 ......................................................................................................56
6.8 Tekyönlü Konumlandırma; G60 ............................................................................................57
6.9 Silindirik İnterpolasyon; G07.1 ..............................................................................................59
6.10 Polar Koordinat İnterpolasyonu; G12.1, G13.1/G112,G113................................................67
6.11 Üssel Fonksiyon İnterpolasyonu; G02.3, G03.3..................................................................74
6.12 Polar Koordinat Komutu ; G16/G15 ....................................................................................80
6.13 Spiral/Konik İnterpolasyon; G02.0/G03.1(Tip1), G02/G03(Tip2) ........................................86
6.14 3-Boyutlu Dairesel İnterpolasyon; G02.4, G03.4.................................................................91
6.15 NURBS İnterpolasyonu .......................................................................................................96
6.16 Farazi Eksen İnterpolasyonu; G07....................................................................................101
7. Besleme Fonksiyonları.............................................................................................................103
7.1 Hızlı Travers Hızı ................................................................................................................103
7.2 Kesme Besleme Hızı...........................................................................................................103
7.3 F1-haneli Besleme ..............................................................................................................104
7.4 Bir Dakikada Besleme/Bir Devirde Besleme Sayısı
(Asenkron Besleme/Senkron Besleme); G94, G95.............................................................106
7.5 Ters Süreli Besleme; G93 ...................................................................................................108
7.6 Besleme Hızının Belirlenmesi ve Kontrol Eksenleri üzerindeki Etkileri ...............................112
7.7 Hızlı Travers Sabit Eğim Hız Artması/Azalması ..................................................................116
7.8 Hızlı Travers Sabit Eğim Çoklu-Adım Hız Artışı/Azalması ..................................................118
7.9 Tam Durdurma Kontrolü; G09.............................................................................................127
7.10 Tam Durdurma Kontrol Modu; G61...................................................................................130
7.11 Hız Azalma Kontrolü .........................................................................................................130
7.11.1 G1 → G0 Hız Azalma Kontrolü ...................................................................................132
7.11.2 G1 → G1 Hız Azalma Kontrolü ...................................................................................133
7.12 Otomatik Köşe Bindirme; G62...........................................................................................134
7.13 Kılavuz Çekme Modu; G63 ...............................................................................................139
7.14 Kesme Modu ; G64 ...........................................................................................................139
8. Bekleme Süresi .........................................................................................................................140
8.1 Saniyede Bekleme Süresi ; G04 .........................................................................................140
9. Muhtelif Fonksiyonlar...............................................................................................................142
9.1 Muhtelif Fonksiyonlar (M8-haneli BCD) ..............................................................................142
9.2 2nci Muhtelif Fonksiyonlar (A8-haneli, B8-haneli ya da C8-haneli).....................................144
9.3 İndeks Tablası İndeksleme .................................................................................................145
10. İş Mili Fonksiyonları................................................................................................................147
10.1 İş Mili Fonksiyonları (S6-haneli Analog)............................................................................147
10.2 İş Mili Fonksiyonları (S8-haneli) ........................................................................................147
10.3 Sabit Yüzey Hız Kontrolü; G96, G97.................................................................................148
10.3.1 Sabit Yüzey Hız Kontrolü ............................................................................................148
10.4 İş Mili Kelepçe Hız Ayarı; G92 ..........................................................................................149
10.5 İş Mili/C Eksen Kontrolü ....................................................................................................150
10.6 Çoklu-İş Mili Kontrolü ........................................................................................................153
10.6.1 Çoklu-İş Mili Kontrolü II ...............................................................................................154
11. Takım Fonksiyonları (T komutu)............................................................................................156
11.1 Takım Fonksiyonları (T8-haneli BCD)...............................................................................156
12. Takım Telafi Fonksiyonları.....................................................................................................157
12.1 Takım Telafisi....................................................................................................................157
12.2 Takım Boyu Telafi/İptal; G43, G44/G49 ............................................................................161
12.3 Takım Ekseni Yönünde Takım Boyu Telafi ; G43.1/G49 ..................................................164
12.4 Takım Yarıçap Telafi; G38, G39/G40/G41,G42 ................................................................171
12.4.1 Takım Yarıçap Telafi İşlemi ........................................................................................172
12.4.2 Takım Yarıçap Telafi İşlemi Sırasındaki Diğer Komut ve İşlemler ..............................181
12.4.3 G41/G42 Komutları ve I, J, K Kodları..........................................................................190
12.4.4 Takım Yarıçap Telafisi Sırasında Kesintiler ................................................................196
12.4.5 Takım Yarıçap Telafisi ile ilgili Genel Uyarılar ............................................................198
12.4.6 Telafi Modunda Telafi No. Değiştirilmesi ....................................................................199
12.4.7 Takım Yarıçap Telafisinin Başlatılması ve Z Ekseni Kesme İşlemi ............................201
12.4.8 Enterferans Kontrolü...................................................................................................203
12.4.9 Telafi Miktarının Çapının Belirlenmesi ........................................................................210
12.5 Üç-Boyutlu Takım Yarıçap Telafisi ; G40/G41,G42 ..........................................................212
12.6 Takım Konumu Kaydırma; G45 ila G48 ............................................................................223
12.7 Programlı Telafi Girişi ; G10, G11 .....................................................................................230
12.8 Takım Ömrü Yönetim Verilerinin Girilmesi; G10, G11 ......................................................235
12.8.1 Takım Ömrü Yönetim Verilerinin G10 L3 Komutu ile Girilmesi ...................................235
12.8.2 Takım Ömrü Yönetim Verilerinin G10 L30 Komutu ile Girilmesi .................................237
12.8.3 Takım Ömrü Yönetim Verilerinin Girilmesi ile ilgili Uyarılar.........................................240
13. Program Destek Fonksiyonları ..............................................................................................241
13.1 Sabit Çevrimler..................................................................................................................241
13.1.1 Standart Sabit Çevrimler; G80 ila G89, G73, G74, G75, G76 ....................................241
13.1.2 Başlangıç Noktası ve R Noktası Seviyesine Geri Dönüş; G98, G99 ..........................268
13.1.3 Sabit Çevrim Modunda İş Parçası Koordinatlarının Ayarlanması .............................269
13.2 Özel Sabit Çevrim; G34, G35, G36, G37.1 .......................................................................270
13.3 Altprogram Kontrolü; M98, M99, M198 .............................................................................275
13.3.1 M98 ve M99 Komutlarıyla Altprogram Çağırma..........................................................275
13.3.2 M198 Komutlarıyla Altprogram Çağırma.....................................................................280
13.3.3 Şekilli Rotasyon; M98 I_ J_ K_ ...................................................................................280
13.4 Değişken Komutlar............................................................................................................283
13.5 Kullanıcı Makro Spesifikasyonları .....................................................................................288
13.5.1 Kullanıcı Makro Komutları; G65, G66, G66.1, G67.....................................................288
13.5.2 Makro Çağırma Komutu..............................................................................................289
13.5.3 ASCII Kodu Makrosu ..................................................................................................298
13.5.4 Değişkenler.................................................................................................................302
13.5.5 Değişken Çeşitleri.......................................................................................................304
13.5.6 Aritmetik Komutlar.......................................................................................................342
13.5.7 Kontrol Komutları ........................................................................................................347
13.5.8 Harici Çıkış Komutları .................................................................................................350
13.5.9 Uyarılar .......................................................................................................................352
13.5.10 Kullanıcı Makrolarının Kullanımı ile ilgili Örnekler.....................................................354
13.6 G Komutu Ayna Görüntüsü; G50.1, G51.1 .......................................................................358
13.7 Köşe Pahlama/Köşe Yuvarlama I .....................................................................................361
13.7.1 Köşe Pahlama " ,C_ " .................................................................................................361
13.7.2 Köşe Yuvarlama " ,R_ " ..............................................................................................363
13.8 Doğrusal Açı Komutu ........................................................................................................364
13.9 Geometrik Komut ..............................................................................................................365
13.10 Daire Kesme; G12, G13..................................................................................................369
13.11 Programla Daire Girişi; G10, G11 ...................................................................................371
13.12 Makro Kesilmesi; M96, M97............................................................................................372
13.13 Takım Değiştirme Konumu Geri Dönüşü; G30.1 ila G30.6 .............................................380
13.14 Normal Çizgi Kontrolü ; G40.1/G41.1/G42.1...................................................................383
13.15 Yüksek Doğruluklu Kontrol; G61.1, G08 .........................................................................394
13.16 Yüksek Hızlı İşleme Modu ; G05, G05.1 .........................................................................408
13.16.1 Yüksek Hızlı İşleme Modu I,II ; G05 P1, G05 P2 ......................................................408
13.17 Yüksek Hızlı Yüksek Doğruluklu Kontrol ; G05, G05.1 ...................................................411
13.17.1 Yüksek Hızlı Yüksek Doğruluklu Kontrol I, II.............................................................411
13.17.2 SSS Kontrol ..............................................................................................................418
13.18 Kama; G05.1...................................................................................................................423
13.19 Yüksek Doğruluklu Kama İnterpolasyonu ; G61.2 ..........................................................430
13.20 Ölçekleme ; G50/G51......................................................................................................432
13.21 Programla Koordinat Rotasyonu; G68/G69 ....................................................................437
13.22 Parametreyle Koordinat Rotasyonu; G10 .......................................................................441
13.23 3-Boyutlu Koordinat Dönüştürme ; G68/69 .....................................................................444
13.24 Takım Merkez Nokta Kontrolü; G43.4/G43.5 ..................................................................461
13.25 Parça Sistemleri Arasında Zamanlama-Senkronizasyon................................................481
14. Koordinat Sistemi Ayar Fonksiyonları ..................................................................................484
14.1 Koordinat Kelimeleri ve Kontrol Eksenleri .........................................................................484
14.2 Temel Makine, İş Parçası ve Yerel Koordinat Sistemleri ..................................................485
14.3 Makine Sıfır Noktası ve 2nci, 3üncü, 4üncü Referans Konumları.....................................486
14.4 Temel Makine Koordinat Sistemi Seçimi; G53..................................................................487
14.5 Koordinat Sistemi Ayarı;G92.............................................................................................488
14.6 Otomatik Koordinat Sistem Ayarı ......................................................................................489
14.7 Referans Konumu (Sıfır noktası) Geri Dönüşü; G28, G29................................................490
14.8 2nci, 3üncü ve 4üncü Referans Konumu (Sıfır noktası) Geri Dönüşü; G30......................494
14.9 Referans Konumu Kontrolü; G27 ......................................................................................497
14.10 İş Parçası Koordinat Sistemi Ayar ve Kaydırması; G54 ila G59 (G54.1) ........................498
14.11 Lokal Koordinat Sistemi Ayarı; G52 ................................................................................510
14.12 İş Parçası Koordinat Sistemi Hazır Ayarı; G92.1 ............................................................514
14.13 Döner Eksen için Koordinat Sistemi................................................................................519
15. Ölçüm Destek Fonksiyonları..................................................................................................522
15.1 Otomatik Takım Boyu Ölçümü; G37 .................................................................................522
15.2 Atlama Fonksiyonu; G31...................................................................................................526
15.3 Çoklu-adım Atlama Fonksiyonu; G31.n, G04....................................................................531
15.4 Çoklu-adım Atlama Fonksiyonu 2; G31 ............................................................................533
15.5 Hız Değiştirme Atlaması; G31...........................................................................................535
15.6 Programlanabilen Akım Sınırlaması..................................................................................538
15.7 Gezinme Öncesi Darbe Kontrolü; G22/G23......................................................................539
Ek 1. Program Hatası .................................................................................................................541
Ek 2. G Fonksiyonu Komut Önceliği Sırası..............................................................................560

Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

İndirme linki:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst