Megep bilesik sac metal kalıpları 4Kitap

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
Megep bilesik sac metal kalıpları 4Kitap

Kitap 1;
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iv
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. KALIP TASARIMI YAPMAK............................................................................................3
1.1. Bant Tasarımı................................................................................................................3
1.1.1. Birleşik Kalıp Tekniğinin Tanıtımı .......................................................................3
1.1.2. Üretilecek İş Parçası Operasyonlarının (İşlemlerinin) Belirlenmesi .....................4
1.1.3. Kalıplama İşlem Sırasını Belirleme (Kesme+Çekme+Delme Vs.) .......................4
1.1.4. Fire Miktarının Tespiti...........................................................................................5
1.1.5. Parça Bandını Oluşturma ve Ölçülerini Belirleme ................................................5
1.1.6. Adımın Bulunması.................................................................................................6
1.1.7. Veriminin Hesaplanması .......................................................................................6
1.1.8. Kalıplama İşleminin Oluşumu...............................................................................7
1.1.9. Boşluk Değerlerinin Hesaplanması .......................................................................7
1.1.10. Boşluk Değerlerine Etki Eden Faktörler..............................................................9
1.1.11. Kalıplama Kuvvetinin Hesaplanması ................................................................ 10
1.2. Dayama Yerinin Belirlenmesi veya Yan Çakı Yer/Yerlerinin Tespiti........................ 11
1.3. Dişi Kesici Plaka Ölçülerinin Tespiti.......................................................................... 13
1.4. Kılavuz (Hareketli Veya Sabit) Plakaların Ölçülendirilmesi...................................... 14
1.5. Bant Yolunun Ölçülendirilmesi .................................................................................. 15
1.6. Kılavuz Kolon Ölçülerin Belirlenmesi ....................................................................... 15
1.7. Kılavuz Kolon Burçlarının Ölçülendirilmesi .............................................................. 16
1.8. Alt ve Üst Kalıp Plakalarının Ölçülendirilmesi (Kalıp Setinin Oluşturulması).......... 17
1.9. Zımbaların Ölçülendirilmesi ....................................................................................... 18
1.9.1. Zımba Boyunun Hesaplanması............................................................................ 19
1.9.2. Zımba Ölçülerinin Hesaplanması ........................................................................ 19
1.10. Zımba Tutucu Plakasının Ölçülendirilmesi .............................................................. 20
1.11. Çıkarıcı, düşürücü, sıyırıcı ve baskı sistemleri ......................................................... 21
1.12. Kalıplarda Kullanılan Kam Sistemleri ...................................................................... 22
1.13. Kalıplarda Kullanılan Yaylar ve Özellikleri ............................................................. 22
1.14. Kalıp Bağlama Sapı .................................................................................................. 23
1.14.1.Ölçüsünün Belirlenmesi...................................................................................... 23
1.14.2.Yerinin Belirlenmesi........................................................................................... 23
1.15. Kalıp Montajında Kullanılan Elemanlar ................................................................... 24
1.15.1. Vidalar ...............................................................................................................24
1.15.2. Pimler................................................................................................................. 24
1.16.Çelik Malzeme Özellikleri ve Isıl İşlemleri ............................................................... 25
1.16.1.Soğuk İş Takım Çelikleri.................................................................................... 26
1.16.2.Sıcak İş Takım Çelikleri ..................................................................................... 27
1.16.3.Yüksek Hız Çelikleri .......................................................................................... 28
1.17.Çeliklerin Tabi Tutulduğu Isıl İşlemler...................................................................... 29
1.17.1.Sertleştirme İşlemleri.......................................................................................... 29
1.17.2.Menevişleme İşlemi............................................................................................ 30
1.17.3.Yumuşatma İşlemi .............................................................................................. 30
1.17.4.Gerilim Giderme İşlemi...................................................................................... 31
1.17.5.Yüzey Sertleştirme İşlemleri .............................................................................. 31
1.17.6. Özel Isıl İşlemler (Sıfır altı işlemi).................................................................... 32
1.18.Sertleştirme ve Menevişlemenin Yapılış Amacı........................................................ 32
1.19.Sertliğin Tanımlanması .............................................................................................. 32
1.20.Malzeme Sertlik Ölçme Metotları ve Kullanım Alanları........................................... 32
1.20.1. Brinell Sertlik Ölçme Metodu ........................................................................... 33
1.20.2. Vickers Sertlik Ölçme Metodu .......................................................................... 33
1.20.3. Rockwell Sertlik Ölçme Metodu ....................................................................... 33
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 38
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 40
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 41
2. YAPIM RESİMLERİNİ ÇİZMEK .................................................................................... 41
2.1. Yapım Resmi Tanımı ve Yapım Resimlerinde Bulunması Gereken Özellikler ......... 41
2.1.1.Görünüşler ............................................................................................................ 41
2.1.2.Kesitler.................................................................................................................. 41
2.1.3.Ölçüler ve Toleranslar .......................................................................................... 42
2.1.4.Yüzey Kaliteleri (İşaretleri).................................................................................. 42
2.1.5.Özel İşlemler......................................................................................................... 42
2.1.6.Yazı Alanları(Antetler) ve Doldurulması ............................................................. 42
2.2.Yapım Resimlerinin Çizilmesi..................................................................................... 43
2.2.1.Parça Konumunun Belirlenmesi ........................................................................... 43
2.2.2.Görünüşlerin Belirlenmesi.................................................................................... 44
2.2.3.Parça Çizim Ölçeğinin Belirlenmesi .................................................................... 44
2.2.4.Resim Çizim Kurallarının Uygulanması............................................................... 44
2.3. (3D) Üç Boyutlu Katı Modelleme .............................................................................. 44
2.3.1.Kalınlık Atamak ................................................................................................... 44
2.3.2.Katıları Birbirinden Çıkarmak.............................................................................. 45
2.3.3.Döndürerek Katı Oluşturma ................................................................................. 45
2.3.4.Döndürerek Katıları Birbirinden Çıkarmak.......................................................... 46
2.3.5.İki Boyutlu Profili bir Yol Boyunca Süpürerek Katı Cisim Oluşturmak.............. 46
2.3.6.Birden Fazla 2B Profil Arasında Katı Oluşturma................................................. 47
2.3.7.Katılarda Kavis ve Pah Oluşturma ....................................................................... 47
2.3.8.Katılardan Kabuk Model Oluşturma..................................................................... 48
2.3.9.Katılarda Aynalama .............................................................................................. 49
2.3.10.Katılarda Dairesel Çoğaltma............................................................................... 49
2.3.11.Katılarda Doğrusal Çoğaltma ............................................................................. 50
2.4.Katıların Teknik Resimlerinin Oluşturulması.............................................................. 50
2.4.1.Çizim Sayfası Oluşturma...................................................................................... 50
2.4.2.Antedin Düzenlenmesi.......................................................................................... 50
2.4.3.Görünüşlerin Çizim Sayfasına Aktarılması .......................................................... 51
2.4.4.Ölçülendirme ........................................................................................................ 51
2.4.5.Katıların İzometrik Görüntülerinin Çizim sayfasına Eklenmesi .......................... 52
2.4.6.Yüzey Pürüzlülüğü ve Toleransların Eklenmesi .................................................. 52
2.4.7.Özel İşlemler......................................................................................................... 54
2.4.8.Kesit Alınması ...................................................................................................... 54
2.4.9.Detay Görünüşler.................................................................................................. 55
2.4.10.Ölçeklendirme .................................................................................................... 55
2.4.11.Çizilen Resimlerin Çıktısının Alınması.............................................................. 56
2.5. Parça Bandının Çizimi ................................................................................................ 56
2.5.1.Parçanın Bant Üzerinde Gösterilmesi................................................................... 56
2.5.2.Dayama Yerlerinin Çizilmesi (Gösterilmesi) ....................................................... 57
2.6. Dişi Kesici Plakanın Yapım Resminin Çizilmesi ....................................................... 57
2.7.Kılavuz Plakanın Çizilmesi.......................................................................................... 58
2.8. Zımbalarının Çizilmesi(Kesme, Delme, Çekme, Form, vb.) ...................................... 58
2.9.Çıkarıcı, Düşürücü, Sıyırıcı Ve Baskı Sistemlerin Elemanlarının Çizilmesi............... 59
2.10.Kalıp Alt ve Üst Plakalarının Çizilmesi..................................................................... 59
2.11.Kılavuz Kolon ve Burçların Çizilmesi....................................................................... 60
2.12.Zımba Tutucu Plakanın Çizilmesi.............................................................................. 60
2.13.Kalıp Bağlama Sapının Çizilmesi .............................................................................. 61
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 64
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 65
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 67

Kitap 2:
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .....................................................................................................3
1. KOMPLE (MONTAJ) RESiM ÇİZMEK ............................................................................3
1.1. Komple Resimlerin Tanımı ve Çiziliş Amaçları...........................................................4
1.2. Komple Resimleri Oluşturan Grup Resimlerin Çizilmesi.............................................5
1.3. Komple Resim Yazı Alanları (Antetler) Tanım ve Kullanım Amaçları .......................8
1.4. Komple ve Grup Resimlerinin Çizilmesi......................................................................8
1.4.1. Genel Resim Kuralları ...........................................................................................8
1.4.2. Görünüşler .............................................................................................................9
1.4.3. Kesitler...................................................................................................................9
1.4.4. Ölçekler .................................................................................................................9
1.4.5. Çizgiler ................................................................................................................ 10
1.4.6. Numaralandırma Kuralları................................................................................... 10
1.4.7. Resim Numarası Verme....................................................................................... 12
1.4.8. Komple (Montaj) Yazı Alan (Antet) Ölçüleri, Çizimi ve Doldurulma Kuralları 13
1.5. Katıların Montajının (Bilgisayar Ortamında) Yapılması ............................................ 15
1.5.1. Katıların Montaj Ortamına Alınması................................................................... 16
1.5.2. Standart Birleştirme Elemanlarının Montaj Ortamına Alınması ......................... 17
1.5.3. Montajın yapılması ve ilişkilendirilmesi ............................................................. 18
1.5.4. Montajın Analizi.................................................................................................. 21
1.6. Kalıp Montaj Resminin Çizilmesi............................................................................... 22
1.6.1. Kalıp Üst Görünüşünün Çizilmesi....................................................................... 23
1.6.2. Kalıp Alt Grup Görünüşünün Çizilmesi .............................................................. 23
1.6.3. Kalıp Üst Grup Görünüşünün Çizilmesi.............................................................. 24
1.6.4. Komple (Montaj) Çizimin Numaralandırılması ......................... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
1.6.5. Yazı Alanının (Antet) Çizilip Doldurulması ....................................................... 25
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 27
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 29
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 32
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 34
2. KALIP ÜST GRUP PARÇALARININ İŞLENMESİ ....................................................... 34
2.1. CAM Programları Kullanarak CNC Frezede İşleme .................................................. 34
2.1.1.Emniyetli Çalışma Yöntem ve Kurallar ............................................................... 35
2.1.2. İşlenecek Parçanın Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması..................... 35
2.1.3. CAM Programının Seçimi ve Parçanın Aktarılması............................................ 36
2.1.4. Kesici Takımların Seçilmesi................................................................................ 41
2.1.5. Takım Yollarının Oluşturulması.......................................................................... 42
2.1.6. Part Oluşturulması ............................................................................................... 43
2.1.7. Kütük Oluşturulması............................................................................................ 46
2.1.8. İşleme Yöntem ve Çeşidinin (Kaba, Finiş, Kontur) Seçilmesi............................ 47
2.1.9. Wireframe Simulator ........................................................................................... 56
2.1.10. İşlem Yapılacak Yüzeylerin Belirlenmesi ( Kalan Talaş Miktarlarının)
İşlenmesi........................................................................................................................ 57
2.1.11. Simülasyon ........................................................................................................ 63
2.1.12. Oluşturulan Takım Yollarına Göre NC Kotlarının Üretimi(Post Processing)... 65
2.1.13. Oluşturulan NC Kodlarının Tezgâha Aktarılması ............................................. 66
2.1.14. CNC Freze (Dik İşleme) Tezgahında İşleme..................................................... 67
2.2. Kalıp Parçalarının İşlenmesi ....................................................................................... 71
2.2.1. Zımbaları İşleme.................................................................................................. 71
2.2.2.Zımba Tutucu Plakasını İşleme ............................................................................ 73
2.2.3. Kalıp Üst Plakasını İşleme................................................................................... 74
2.2.4. Kılavuz Kolon Burçlarını İşleme......................................................................... 75
2.2.5. Düşürücü Sistem ve Elemanlarını İşleme (Sıyırıcılar) ........................................ 76
2.2.6. Kalıp Bağlama Sapını İşleme .............................................................................. 77
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 78
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 81
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 83
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 85
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 88
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 90

Kitap 3:
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. KALIP ALT GRUBUNU İŞLEME .....................................................................................3
1.1. CNC Tel Erezyon Tezgâhı............................................................................................3
1.1.1. CNC Tel Erezyon Tezgâhında Güvenli Çalışma Kuralları....................................4
1.1.2. CNC Tel Erezyon Tezgâh Çeşitleri .......................................................................5
1.1.3.CNC Tel Erezyon Tezgâhlarında Kullanılan Kontrol Türleri ................................5
1.1.4. CNC Tel Erezyon Tezgâhlarında Kullanılan Eksenler..........................................7
1.1.5. CNC Tel Erezyon Tezgâhlarında Kullanılan Programlama Çeşitleri....................7
1.1.6. CNC Tel Erezyon Tezgâhlarında Kullanılan Tel Çeşitleri ....................................8
1.1.7. CNC Tel Erezyon Tezgâhı İçin Basit Programların Yapılması.............................9
1.2. Kalıp Alt Grup Parçalarını İşleme .............................................................................. 13
1.2.1. Zımbaları (Dişi veya Erkek Zımbalar, Plakalar) İşleme...................................... 15
1.2.2. Zımba Tutucu Plakasını İşleme ........................................................................... 15
1.2.3. Alt Kalıp Plakasını İşleme ................................................................................... 16
1.2.4. Kılavuz Kolonları İşleme..................................................................................... 16
1.2.5. Kılavuz Plakayı (Hareketli veya Sabit) İşleme.................................................... 17
1.2.6. Çıkarıcı Sistem Elemanlarını İşleme ................................................................... 18
1.2.7. Kalıp Bağlama Sapını İşleme .............................................................................. 19
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 23
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 25
2. KALIP ALIŞTIRMA İŞLEMLERİ.................................................................................... 25
2.1. Kesme Zımbasının Hareketli Kılavuz Plakaya Alıştırılması ...................................... 25
2.2. Kesme Zımbasının Dişi Kesici Plakaya Alıştırılması................................................. 27
2.3. Delme Zımbasının veya Zımbalarının Hareketli Kılavuz Plakaya Alıştırılması ........ 27
2.4. Çekme ve Diğer Zımbaların Alıştırma İşlemlerinin Yapılması .................................. 29
2.5. Delme Zımbasının veya Zımbalarının Dişi Kesici Plakaya Alıştırılması ................... 29
2.6. Delme ve Kesme Zımbalarına Gerekli Kesme Boşluklarının Verilmesi .................... 30
2.7.Dişi Kesici Plaka Alt Boşluklarının Tekniğine Uygun Verilmesi ............................... 31
2.8. Kolonların Alt Kalıp Plakasına Takılması .................................................................. 33
2.9. Kolon Burçlarının Üst Kalıp Plakasına Montajının Yapılması................................... 34
2.10. Kalıp Setinin Oluşturulması ve Alıştırılması ............................................................ 35
2.11. Alıştırma İşlemlerinde Gönyeye (Diklik) Dikkat Edilmesi ...................................... 36
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 38
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 39
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 41
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 42
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 43
KAYNAKÇA.........................................................................................................................44

Kitap 4:
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ...................................................................................................3
1. KALIP MONTAJINI YAPMA............................................................................................3
1.1. Alt Grup Montajını Yapma ...........................................................................................4
1.1.1. Kalıp Alt Plakası....................................................................................................4
1.1.2. Kılavuz Kolonlar ...................................................................................................4
1.1.3. Çıkarıcı Sistem ve Elemanları ...............................................................................4
1.1.4. Pimler.....................................................................................................................4
1.1.5. Civatalar................................................................................................................. 5
1.2. Üst Grup Montajını Yapma...........................................................................................5
1.2.1. Üst Kalıp Plakası ...................................................................................................5
1.2.2. Kılavuz Kolon Burçları..........................................................................................6
1.2.3. Zımba Tutucu Plakası............................................................................................6
1.2.4. Dişi kalıp plakası ...................................................................................................7
1.2.5. Düşürücü sistem ve elemanları..............................................................................7
1.2.6. Kalıp Bağlama Sapı ...............................................................................................7
1.2.7. Pimler.....................................................................................................................8
1.2.8. Civatalar................................................................................................................. 9
1.3. Eksantrik Presleri ........................................................................................................ 10
1.3.1. Pres Çeşitleri........................................................................................................ 10
1.3.2. C Tipi Presler....................................................................................................... 10
1.3.3. H Tipi Presler....................................................................................................... 10
1.3.4. Pik Gövdeli Presler.............................................................................................. 11
1.3.5. Çelik Konsrüksiyon Gövdeli Presler ................................................................... 11
1.3.6. Sütun Gövdeli Presler .......................................................................................... 11
1.4. Presin Kısımları .......................................................................................................... 12
1.4.1. Gövde................................................................................................................... 12
1.4.2. Motor ...................................................................................................................13
1.4.3. Volan .................................................................................................................. 13
1.4.4. Haraket İletme Sistemi ........................................................................................ 13
1.4.5. Kavrama ve Frenler ............................................................................................. 13
1.4.6. Eksantirik Mili veya Krank Mili.......................................................................... 14
1.4.7. Koç Başlığı .......................................................................................................... 14
1.4.8. Tabla .................................................................................................................... 14
1.5. Preslerde Emniyet Sistemleri ve Bakım...................................................................... 15
1.5.1. Mekanik Sigortalı Presler .................................................................................... 15
1.5.2. Hidrolik Sigortalı Presler..................................................................................... 16
1.5.3. Preslerde Günlük, Aylık Yıllık Bakım ................................................................ 16
1.6. Preslerde Çalışanın Emniyeti ve Kullanılan Sistemler ............................................... 17
1.6.1. Eksantrik Preslerin Çalışma Sistemleri................................................................ 17
1.6.2. Çift El Kumanda Sistemleri................................................................................. 17
1.7.3. Koruma Perdeleri................................................................................................. 18
1.7.4. Maşalar (Mekanik, Vantuzlu, Manyetik)............................................................. 18
1.7.5. Fotosel Gözler Uyarıcı Işık ve Sesler .................................................................. 18
1.7.6. Çalışma Konum Seçici Anahtar ve Sistemler...................................................... 19
1.7.7. Kalıp Koruma Sistemleri ..................................................................................... 19
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 21
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 ................................................................................................. 22
2.KALIPLARI PRESE BAĞLAMAK VE TEST ETMEK ................................................... 22
2.1 Pres Tonajını Hesaplamak (Basınç Ayarı Yapmak) .................................................... 22
2.2. Pres Kurs Değerini Belirleme ..................................................................................... 23
2.3. Pres Kurs Ayarını Yapma ........................................................................................... 23
2.4. Çıkarıçı, Düşürüçü Ayarlarını Yapma ........................................................................ 23
2.5. Pres Başlığını Alt Ölü Noktaya Alma......................................................................... 23
2.6. Kalıp Pres Bağlantı Sistemleri ve Elemanları............................................................. 24
2.7. Kalıp Üst Grubunu Pres Koç Başlığına Bağlama ....................................................... 25
2.8. Alt Kalıp Gurubunu Pres Tablasına Bağlama............................................................. 26
2.9. Pres Volanına Bir Tur Yaptırılarak Kurs Kontrolü Yapma ........................................ 26
2.10. Presi Çalıştırma ve Parça Üretme, Muhtemel Hataların Giderilmesi ...................... 26
2.11. Preslerde Emniyetli Çalışma Yöntem ve Kuralları ................................................... 27
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 28
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 29
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 30
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 32
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 33

Rar Size: 7,95Mb
Rar Password:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

Download Link:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst