Plastik Enjeksiyon Yöntemiyle İmalatta hataların Tespiti ve Proses Şartlarının Optimizasyon Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi)

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
Plastik Enjeksiyon Yöntemiyle İmalatta hataların Tespiti ve Proses Şartlarının Optimizasyon Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi)

ŞEKİL LİSTESİ
Sayfa
Şekil 2.1 : Plastil malzemelerin sınıflandırılması. ....................................................... 4
Şekil 2.2 : Termoplastiklerin zincir yapıları. ............................................................... 4
Şekil 2.3 : Amorf ve kristalin malzemelerin Tg ve Tm değerleri değişim grafiği. ..... 10
Şekil 3.1 : Enjeksiyon makinası ana bölümleri. ........................................................ 13
Şekil 3.2 : Vida bölümleri [3]. ................................................................................... 14
Şekil 3.3 : Enjeksiyon ünitesi birimleri. .................................................................... 14
Şekil 3.4 : Hidro-mekanik kapatma sistemi[3]. ......................................................... 15
Şekil 3.5 : Enjeksiyon prosesinin şematik gösterimi. ................................................ 17
Şekil 3.6 : Plastik enjeksiyon kalıbı parçaları[3] ....................................................... 18
Şekil 3.7 : Yolluk sistemi elemanları. ........................................................................ 19
Şekil 3.8 : Yolluk kesit tipleri.[3] .............................................................................. 19
Şekil 3.9 : Direk yolluk girişi. ................................................................................... 20
Şekil 3.10 : Kenar yolluk girişi. ................................................................................. 21
Şekil 3.11 : Fan yolluk girişi. .................................................................................... 21
Şekil 3.12 : Film yolluk girişi. ................................................................................... 22
Şekil 3.13 : Diyafram yolluk girişi. ........................................................................... 22
Şekil 3.14 : Halka yolluk girişi. ................................................................................. 22
Şekil 3.15 : Tünel yolluk girişi. ................................................................................. 23
Şekil 3.16 : İğne yolluk girişi .................................................................................... 23
Şekil 3.17 : Sıcak yolluk sistemi elemanları.[3] ........................................................ 24
Şekil 3.18 : Laminer ve türbülanslı akış. ................................................................... 25
Şekil 3.19 : Soğutma kanalları ve parça arasındaki mesafe değerleri.[3] .................. 26
Şekil 3.20 : Dengeli su kanalı dağılımı. ..................................................................... 26
Şekil 3.21 : Soğutma kanalı bağlantı tipleri.[3] ......................................................... 26
Şekil 3.22 : Baffled ve bubbler soğutma kanal tipleri. .............................................. 27
Şekil 3.23 : İtici pimler ile parça çıkarılması.[3] ....................................................... 27
Şekil 3.24 : İki plakalı kalıp.[3] ................................................................................. 29
Şekil 3.25 : Üç plakalı kalıp.[3] ................................................................................. 29
Şekil 3.26 : Sıyırıcı plakalı kalıp[3] ........................................................................... 30
Şekil 3.27 : Parçalı kalıp.[3] ...................................................................................... 30
Şekil 3.28 : Katlı kalıp.[3] ......................................................................................... 31
Şekil 3.29 : Hareketli maçalı kalıp[3] ........................................................................ 31
Şekil 3.30 : Vida mekanizmalı kalıp.[3] .................................................................... 32
Şekil 4.1 : Proses şartlarının çekmeye etkisi. ............................................................ 36
Şekil 4.2 : Amorf ve kısmikristalinlerin çekme miktarı grafikleri[3] ........................ 37
Şekil 4.3 : Kalıp konikliği tanımlamaları[3] .............................................................. 38
Şekil 4.4 : Kaburga tasarımında dikkat edilecek noktalar ......................................... 38
Şekil 4.5 : Uygun göbek tasarımları. ......................................................................... 39
Şekil 4.6 : Çentik faktörü köşe yuvarlatma değeri değişim grafiği. .......................... 40
Şekil 5.1 : PA ( %30 GF) üründe oluşan yanık izi. ................................................... 42
Şekil 5.2 : Soğuk birleşme izleri ................................................................................ 43
Şekil 5.3 : Eksik ürün oluşumu .................................................................................. 43
Şekil 5.4 : Çapaklı ürün. ............................................................................................ 45
Şekil 5.5 : Çöküntü izleri ........................................................................................... 45
Şekil 5.6 : Hızlı akış meydan gelen parça .................................................................. 46
Şekil 5.7 : İçerisinde vakum boşlukları oluşan parça. ............................................... 47
Şekil 6.1 : Y profil ek-muf montajı. ........................................................................... 50
Şekil 6.2 : Ek-muf parça boyutları. ............................................................................ 50
Şekil 6.3 : TPP20AJ01BK PVT diyagramı. .............................................................. 52
Şekil 6.4 : En iyi yolluk giriş bölgesi analizi ............................................................. 53
Şekil 6.5 : Alt gövde için yolluk tasarımı. ................................................................. 54
Şekil 6.6 : Üst gövde için yolluk tasarımı .................................................................. 54
Şekil 6.7 : “Molding Window” analiz sonucu ........................................................... 55
Şekil 6.8 : Soğutma süresi analizi. ............................................................................. 56
Şekil 6.9 : Soğutma kanalları tasarımı ....................................................................... 57
Şekil 6.10 : Ütüleme profili grafiği ............................................................................ 57
Şekil 6.11 : Alt gövde de et kalınlığı dağılımı ........................................................... 58
Şekil 6.12 : Dolum süresi analizi ............................................................................... 59
Şekil 6.13 : Kaynak izleri analizi ............................................................................... 59
Şekil 6.14 : Hava boşlukları analizi. .......................................................................... 60
Şekil 6.15 : Dolum sonrası basınç değerleri .............................................................. 60
Şekil 6.16 : Ütüleme sonrası basınç değerleri. ........................................................... 61
Şekil 6.17 : Akış sırasında eriyik sıcaklık değişimi ................................................... 62
Şekil 6.18 : Parça donma süresi dağılımı ................................................................... 62
Şekil 6.19 : Kapama kuvveti değerleri ....................................................................... 63
Şekil 6.20 : % çöküntü değerleri ................................................................................ 64
Şekil 6.21 : Hacimsel çekme değerleri ...................................................................... 64
Şekil 6.22 : Soğutma kanalları sıcaklık dağılımı ....................................................... 65
Şekil 6.23 : Soğutma sonrası kalıbın erkek ve dişi kısmındaki sıcaklık dağılımı. .... 66
Şekil 6.24 : Çarpılma analiz sonuçları. ...................................................................... 66
Şekil 6.25 : 2. Ütüleme profili. .................................................................................. 67
Şekil 6.26 : 2. Ütüleme sonrası basınç değerleri. ....................................................... 68
Şekil 6.27 : 2. Parça donma süresi dağılımı. .............................................................. 68
Şekil 6.28 : 2. % çöküntü değerleri. ........................................................................... 69
Şekil 6.29 : 2. Hacimsel çekme değerleri .................................................................. 69
Şekil 6.30 : 2. Çarpılma analiz verileri. ..................................................................... 70
Şekil 6.31 : Üst gövde çarpılma analizi sonuçları. .................................................... 71
 

Ekli dosyalar

  • İmalatta hataların Tespiti_Yüksek Lisans Tezi.rar
    2.4 MB · Görüntüleme: 2
Geri
Üst