Stok Yönetimi Stok Kontrol

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
İÇİNDEKİLER1. STOK SİSTEMİ

İşletmelerde Stok Kavramı ve Stok Politikası

Stok Bulundurma ve Bulundurmama Nedenleri

Stokların Sınıflandırılması

Stok Maliyeti

Ekonomik Sipariş Miktarı

Emniyet Stok Düzeyi

Stok Kontrol Metodları

2. SİSTEM YAKLAŞIMI İÇİNDE STOK ALT SİSTEMİ
Stok ve Üretim

Stok ve Satınalma

Stok ve Finans-Muhasebe
STOK SİSTEMİİşletmelerde Stok Kavramı ve Stok PolitikasıStok, üretimde beklenmeyen durumlar, gecikmeler, mevsimlik dalgalanmalar ve diğer düzensizliklere karşı işletmeyi güvence altına almak üzere atıl bekletilen ancak gerektiğinde kullanılacak olan kaynakları ifade eder
. Başka bir deyişle, bir üretim sisteminde üretilen mamule dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve mamulün kendisi,bakım firmaları için yedek parçalar,perakendeci firmlar için satın alınan mamuller stok kavramı içinde düşünülebilir. Bundan dolayı stok, işletmede bulunan hammadde, yarı mamul ve mamulleri kapsar ve söz konusu varlıkların miktarı veya parasal değeri ile ölçülür.Stok politikası veya stok yönetimi, gelecekteki talebi karşılamak için ürünlerin ve gerekli maddelerin en iyi şekilde temin edilmesi temeline dayanır. Bir işletmenin etkin ve verimli bir faaliyet göstermesi, stok politikası ile yakından ilgilidir. Her ne kadar malzeme yönetimindeki yeni yaklaşımlar üretimde her çeşit stoku mümkün olan en düşük seviyeye hatta sıfıra düşürmek yönünde gelişmekteyse de stoklar , malzeme akışının kaçınılmaz sonucudur ve bazı durumlarda hem işletme ekonomisi hem de stratejileri açısından gerekli olmaktadır. Stok politikası, işletmenin üretim, satış ve finansal koşullarını göz önüne alarak, işletmenin yapısına göre en ekonomik stok miktarını belirlemeyi ve bu miktarı aynı seviyede tutmayı amaçlar. Stok politikası, hammadde ve malzemenin tedarik edilmesinden, yükleme ve boşaltma işlemlerine, malzemenin işletme içindeki akışının düzenlenmesinden depolanmasına ve parçaların veya tamamlanmış ürünlerin sevkine kadar geniş bir uygulama alanını kapsar.İyi bir stok politikası için aşağıdaki sorular her zaman gözönünde bulundurulmalıdır:Elde tutulması gereken en uygun stok düzeyi nedir?

Talep edilecek ekonomik sipariş miktarı nedir?

Sipariş verme zamanı ne olmalıdır?Stok Bulundurma ve Bulundurmama Nedenleriİşletmelerde stok bulundurma nedenleri genel olarak iki başlık altında toplanabilir: İşletme, kararlaştırılmış bir stok planı olmadığı halde, kendi iradesi dışında oluşan bir stok bulundurabilir. Bu istenmeyen stok, işletmenin belirli bir dönemde elden çıkarmayı planladığı malların, düzensiz satışlar ve kullanımlar sonucu elinde kalması,yanlış stok kontrol yapılması,depoda kayıtların karışması,üretim planlama-satınalma-pazarlama arasındaki iletişim eksikliği durumunda ortaya çıkar. Diğer yandan işletme, kendi yararına uygun olarak belirli bir malı belli bir sürede elinde bulundurmayı kararlaştırmış olabilir. İşletmenin bu tip stoklama politikasının amacı, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak, beklenmeyen ve ani bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde, tedarik güçlüklerini gözönüne almak istemesidir. Başka bir deyişle, talebin değişebilirliği, belirsizlik şartları, işletmenin kapasitesi, çeşitli faaliyetler için zamana ihtiyacın olması,üretimin devamlılığının sağlanması gibi nedenler, stokların doğmasına neden olur.Stok,

Tedarik zamanındaki belirsizliklerin doğurduğu riskleri de ortadan kaldırır.


Stok ve Satış-Pazarlama

Raporlama ve Bilgi Akışı


Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • STOK YÖNETİMİ VE STOK KONTROL.rar
    25.8 KB · Görüntüleme: 3
Geri
Üst