Autocad Komutları ve Kısaltmaları

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
Autocad Komutları ve Kısaltmaları;

Kısa Yazılışı : Komutun Adı : Komutun Tanımı

3a : 3darray : 3 Boyutlu Dizi Halinde Kopyalama
3do : 3dorbit : 3boyut YÖrÜnge
3f : 3dface : 3 Boyutli YÜzey Olusturma
3p : 3dpoly : 3boyutlu Birlesik Çizgi
A : Arc : Yay
Aa : Area : Alan Hesaplama
Al : Aling : Hizalama
Ap : Appload : Uygulama YÜkleme
Ar : Array : Dizi Halinde Kopyalama
Ar : Array : Dizi Halinde Kopyalama
Att : Attdef : Nitelik Tanimlama
_att : Attdef : Nitelik Tanimlama
Ate : Attedit : Nitelik Tanimlama
_ate : Attedit : Nitelik Tanimlama
B : Block : Blok Olusturma
_b : Block : Blok Olusturma
Bh : Bhatch : BÖlge Tarama
Bo : Boundary : Sinir Olusturma
_bo : Boundary : Sinir Olusturma
Br : Break : Kirma
C : Circle : Daire
Ch : Properties : Özellikleri Degistirme
Ch : Change : Özellikleri Degistirme
Cha : Chanfer : Pah Kirma
Chk : Checkstandars : Standartlari Kontrol
Col : Color : Renk
Co : Copy : Kopyalama
D : Dimstyle : ÖlÇÜlendirme Stili
Dal : Dimaligned : Hizali ÖlÇÜlendirme
Dan : Dimangular : AÇi ÖlÇÜlendirme
Dba : Dimbaseline : Parelel ÖlÇÜlendirme
Dbc : Dbconnect : Bilgi Baglama
Dce : Dimcenter : Merkez ÖlÇÜlendirme
Dcenter : Adcenter : Dizayn Merkezi
Dco : Dimcontinue : Zincirleme ÖlÇÜlendirme
Ddi : Dimdiameter : Çap ÖlÇÜlendirme
Ded : Dimedit : ÖlÇÜlendirme DÜzenleme
Di : Dist : Uzunluk ÖlÇme
Div : Divide : Objeleri Esit Olarak BÖlme
Dli : Dimelinear : DÜz ÖlÇÜlendirme
Do : Donut : Halka
Dor : Dimordinate : Kondinatlari ÖlÇÜlendirme
Dra : Dimradius : YariÇap ÖlÇÜlendirme
Ds : Dsettings : Çizim Yardimcilarini Ayarlama
Dst : Dimstyle : ÖlÇÜlendirme Stili
Dt : Text : Yazi
Dv : Dview : Dinamik GÖrÜnÜm
E : Erase : Silme
Ed : Ddedit : Yazi DÜzenleme
El : Ellipse : Elips
Ex : Extend : Uzatma
Exit : Quit : Çik
Exp : Export : Baska Programa GÖnder
Ext : Extrude : Kalinlastirma
F : Fillet : KÖseleri Yuvarlatma
H : Bhatch : BÖlge Tarama
H : Hatch : Tarama
He : Hatchedit : Tarama DÜzenleme
Hi : Hide : Gizle
I : Insert : Yerlestirme
I : Insert : Yerlestirme
Imp : Import : Baska Programlardan Al
In : Intersect : Kesisim
Inf : Interfere : Kesit Profili
L : Line : Dogru
La : Layer : Katman
Le : Qleader : Kilavuz Çizgili ÖlÇÜlendirme
Len : Lengthen : Uzunluk Degistirme
Li : List : Listeleme
Lineweight : Lweight : Çizgi Genisligi
Ls : List : Listeleme
Lt : Linetype : Çizgi Tipi
Lt : Linetype : Çizgi Tipi
Lts : Ltscale : Çizgi Tipi ÖlÇegi
Lw : Lweight : Çizgi Kalinligi
M : Move : Tasima
Ma : Matchprop : Objeleri Esleme
Me : Measure, : Verilen ÖlÇÜlere GÖre Opjeleri BÖlme
Mi : Mirror : Aynalama_simetri Alma
Ml : Mline : Çoklu Çizgi
Mo : Properties : KÜtle Hesaplama
Ms : Mspace : Model Alanina GeÇis
Mt : Mtext : Çok Satirli Yazi
Mv : Mview : Çoklu GÖrÜnÜm
O : Offset : Kosutlama
Op : Options : SeÇenekler
Orbit : 3dorbit : 3boyut YÖrÜnge
Os : Osnap : Nokta Yakalama
P : Pan : Ekran Kaydirma
_p : Pan : Ekran Kaydirma
Pe : Pedit : Birlesik Çizgi DÜzenleme
Pl : Pline : Birlesik Çizgi DÜzenleme
Po : Point : Nokta Yakalama
Pol : Polygon : Çokgen
Pr : Properties : Özellikler
Pre : Preview : Ön GÖrÜnÜm
Print : Plot : Yazdirma
Ps : Pspace : Kagit Alanina GeÇme
Pu : Purge : Temizleme
R : Redraw : Yeniden Çiz
Ra : Redrawall : Hepsini Yeniden Çiz
Re : Regen : Yeniden Olusturma
Rea : Regenall : Hepsini Yeniden Olustur
Rec : Rectang : DikdÖrtgen
Reg : Region : BÖlge Olusturma
Ren : Rename : Yeniden Isimlendir
Rev : Revolve : DÖndÜrerek Kati Modelleme Olustusturma
Ro : Rotate : DÖndÜrme
Rpr : Rprpef : Kaplama SeÇenekleri
Rr : Render : Kaplama
S : Stretch : SÜndÜrme
Sc : Scale : ÖlÇek
Scr : Script : Senaryo
Se : Dsettings : Çizim Yardimcilarini Ayarlama
Sec : Section : Profil Kesiti Alma
Set : Setvar : Sistem Degiskenleri
Sha : Shademode : GÖlgeleme Modu
Sl : Slice : Kesit Alma
Sn : Snap : Kenetleme
So : Solid : Kati Model
Spl : Spline : S Birlesik Çizgi
Spe : Splinedit : S Birlesik Çizgi DÜzenleme
St : Style : Yazi Stili
Su : Suptarct : Çikarma
T : Mtext : Çok Satirli Yazi
Ti : Tilamode : DÖseme Modu
To : Toolbar : AraÇ Çubugu
Tol : Tolarance : Tolerans
Tor : Torus : Halka
Tp : Toolpalettes : Palet ArÇa Çubugu
Tr : Trim : Budama
Uc : Ucsman : Ucs YÖneticisi
Un : Units : Birimler
_un : Units : Birimler
Uni : Union : Birlestirme
V : View : GÖrÜnÜm
Vp : Ddvpoint : Dinamik Bakis Dogrultusu
_vp : Vpoint : Bakis Dorultusu
W : Wblock : Blok Yaz
We : Wedge : Takoz
X : Explode : Dagitma
Xl : Xline : KonstrÜksiyon Çizgisi
Z : Zoom : Ekran BÜyÜtme KÜÇÜltme
Dda : Dimdisassociate : ÖlÇÜ Degistirme
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst