Beton Terimleri

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
Beton_Terimleri;

Abrams Kuralı
Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini belirten kuraldır. 1892 yılında Fransa'da Ferret ve daha sonra Amerika'da Abram's tarafından ortaya konulan kural. Bu kurala göre , bir beton veya harcın mukavemeti yalnız , karışımda kullanılan su kütlesinin , çimento kütlesine oranına bağlıdır.
Aderans(Beton ve demir)
Betonarme demiri ile beton arasındaki yapışma, aderans derecesi , beton dozajı ,su/çimento oranı , agrega granülometrisi , kür koşulları ve betonarme demiri yüzeyinin durumuna göre adrerans kuvveti değişir.
Adiabatik
Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum
Agrega
Betonda kullanıma uygun taneli mineral malzeme. Agregalar, doğal, yapay veya daha önce yapıda kullanılmış malzemelerden tekrar kazanım yoluyla elde edilmiş olabilir.
Agrega Birim Ağırlığı
Agrega birim ağırlığı, belirli hacimdeki bir kabı dolduran agrega tanelerinin toplam ağırlığının kabın hacmine bölünmesi ile saptanır.Agrega birim ağırlığı gevşek yada sıkışık olarak ölçülebilir. Genel olarak agrega stok belirlemesi için yapılır.
Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü
Den büyük, TS 706 EN 12620 'e göre, agrega büyüklüğüne bağlı olarak tarif edilen en büyük elek göz açıklığıdır
Agrega Gradasyonu
Agrega tanelerinin, büyüklüklerine göre belirli boy gruplarına sınıflandırılarak, her boy grubunda ne kadar miktarda agrega bulunduğunu ifade eden tane dağılımı oranına “gradasyon” denilmektedir. Elek seti kullanılarak yapılır.Bu tanım, “granülometri” olarak da adlandırılmaktadır.
Agrega Kenetlenmesi
Çatlak veya derzin bir tarafındaki agregaların diğer taraftaki agregaların bir bölümleriyle yük transferi sağlamasıdır.
Agrega Tane Sınıfı
Agreganın, alt (d) ve üst (D) elek göz aralıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilir.Bu gösteriliş , üst göz açıklıklı elekte kalan (elek üstü) ve alt göz açıklıklı elekten geçen bazı tanelerin (elek altı) varlığını kabul eder.
Agregalarda Dona Dayanıklılık
TS 706, iri agrega olarak kırmataş kullanıldığında agreganın dona dayanıklı olduğunu, taşın su emme oranının ağırlıkça % 0.5 den büyük olmaması elde edildiği kayacın suya doygun haldeki küp basınç dayanımı en az 1500 kgf / cm2 olması halinde, kabul etmektedir. Kuşkulu koşullarda deneyler uygulanır. Donma ve çözülmeye maruz kalan bir ortamda kullanllacak betonlar için donmaya direnci agregaya ihtiyacı duyulması durumunda, EN 1367-1 veya EN 1367-2'ye uygun olarak donma direnci belirlenir.
Agregalarda Granülometri
Bakınız agrega gradasyonu
Agregalarda Hafif Maddeler
Kömür ve linyit taneleri, odun parçaları, ayrışmış şist ve diğer muhtelif yumuşak taneler gibi yoğunlukları genellikle mineral kökenli agrega tanelerinin yoğunluklarından daha düşük olan maddelere denir.
Agregalarda Nem İçeriği
Agregalarda su içeriği. Agregalar tartılır. Daha sonra fırında kütlesi sabit hale gelinceye kadar etüvde kurutulur. Daha sonra tekrar tartılarak aradaki farkla ilk ağırlığın oranı hesaplanır buna kuru haline göre içerdiği nem denir.
Agregalarda Organik Maddeler
Humus, turba ve organik balçık gibi organik maddelerin beton agregasında bulunmasına denir

Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Beton_Terimleri.rar
    266 KB · Görüntüleme: 3
Geri
Üst