Selulozik ve Bazik Elektrotla Kaynak - alghaform -PDF

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
Selulozik ve Bazik Elektrotla Kaynak;


Selülozik Elektrotların Özellikleri
􀂾 Selüloz içerirler,
􀂾 Ark atmosferinde hidrojen bulunduğundan nüfuziyetleri diğer elektrotlardan %
70 daha fazladır,
􀂾 Dikiş profili dış bükeydir,
􀂾 Özellikle yukarıdan aşağıya ve dik kaynak pozisyonları için idealdir,
􀂾 Kararlı arkı vardır ve cürufu çok incedir, kolay temizlenir,
􀂾 Genellikle DC akım ve pozitif (+) kutupta kullanılır,
􀂾 Röntgen kontrolü istenen kaynaklarda tercih edilirler.

Bazik Elektrotların Özellikleri
􀂾 Elektrot un örtüsü kalsiyum bileşiklerinden oluşmuştur.
􀂾 Yüksek mukavemetli çeliklerde ve kalın kesitli parçaların kaynağında güvenle
kullanılmaktadır.
􀂾 Soğuk ortamlarda kullanılabilirler.
􀂾 Sıcak ve soğuk çatlamalara meyli yoktur
􀂾 Nüfuziyetleri azdır, dikiş profili dış bükeydir.
􀂾 Kalın örtülü olduklarından damla geçişleri orta büyüklüktedir.


AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1................................................................................................... 3
1. SELÜLOZİK ELEKTROTLAR .......................................................................................... 3
1.1. Selülozik Elektrotların Endüstrideki Yeri ve Önemi..................................................... 3
1.2. Selülozik Elektrotların Özellikleri................................................................................. 4
1.3. Selülozik Elektrotlarla Kaynak Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar........... 4
1.4. Selülozik Elektrot Paketlerinin, Selülozik Elektrot Çizelge ve Kataloglarını
İncelenmesi........................................................................................................................... 6
1.5. Selülozik Elektrotla Küt Ek Kaynağı Yapma................................................................ 7
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................................. 8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................................... 9
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 11
2. BAZİK ELEKTROTLAR.................................................................................................. 11
2.1. Bazik Elektrotların Endüstrideki Yeri ve Önemi ........................................................ 11
2.2. Bazik Elektrotların Özellikleri .................................................................................... 12
2.3. Bazik Elektrotlarla Kaynak Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar............... 12
2.4. Bazik Elektrot Paketlerinin Üzerindeki Çizelge ve Kataloglarını İncelenme ............. 13
2.5. Bazik Elektrotla Küt Ek Kaynağı Yapma ................................................................... 14
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................... 16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................... 17
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 19
CEVAP ANAHTARLARI..................................................................................................... 20
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 21
 

Ekli dosyalar

  • selulozik ve bazik elektrotla kaynak_alghaform.pdf
    408.1 KB · Görüntüleme: 6
Geri
Üst