SINUMERIK 802D sl Kullanım ve Programlama (Freze)

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
SINUMERIK 802D sl Kullanım ve Programlama (Freze)

İçindekiler
1 Giriş...................................................................................................................... 1-11
1.1 Ekran düzeni ................................................................................................... 1-11
1.2 Çalıştırma Alanları .......................................................................................... 1-14
1.3 Erişilebilirlik seçenekleri .................................................................................. 1-15
1.3.1 Hesap makinesi .............................................................................................. 1-15
1.3.2 Çince karakterleri düzenleme .......................................................................... 1-21
1.3.3 Hotkeys ........................................................................................................... 1-22
1.3.4 Dosyaları kopyalama ve yapıştırma ................................................................ 1-22
1.4 The help system............................................................................................... 1-23
1.5 Network çalışması (opsiyonel) ........................................................................ 1-25
1.5.1 Ağ bağlantısını yapılandırma .......................................................................... 1-25
1.5.2 Kullanıcıların yönetimi ..................................................................................... 1-26
1.5.3 Kullanıcı kaydı – RCS kaydı ............................................................................ 1-27
1.5.4 Bir ağ bağlantısı ile çalışma ............................................................................ 1-28
1.5.5 Dizinlerin paylaşımı ......................................................................................... 1-28
1.5.6 Ağ sürücüleri bağlantı / bağlantı çözme .......................................................... 1-29
1.6 RCS802 ile Erişim ........................................................................................... 1-32
1.6.1 Offline (çevrimdışı) işlevler .............................................................................. 1-32
1.6.2 Aktif bağlantı ................................................................................................... 1-34
1.6.3 Online (çevrimiçi) modu .................................................................................. 1-35
1.6.4 Toolbox işlevleri .............................................................................................. 1-35
1.6.5 Project Manager (Proje Yöneticisi) .................................................................. 1-36
1.7 Koordinat sistemleri ........................................................................................ 1-38
2 Tezgahın Açılması ve Referans Noktasına Hareketi ..................................... 2-41
3 Ayarlama(Offset Param tuşu) .......................................................................... 3-43
3.1 Takımlar ve takım bilgileri girişi ....................................................................... 3-43
3.1.1 Yeni takım yaratmak için kullanılacak tuş takımı ............................................. 3-45
3.1.2 Takım bilgilerini belirleme (manuel) ................................................................ 3-46
3.1.3 Probla takım bilgilerini belirleme ..................................................................... 3-48
3.1.4 Prob ayarları ................................................................................................... 3-49
3.2 Parça sıfır ofset girişi/değişimi ........................................................................ 3-52
3.2.1 Parça sıfır ofseti belirleme .............................................................................. 3-53
3.3 Setting Datalar – “Ofset/Parametre” çalışma alanı ......................................... 3-55
3.4 R parametreler – “Ofset/Parametre” çalışma alanı ......................................... 3-58
4 Manuel Kullanım Modu ..................................................................................... 4-59
4.1 JOG modu – “Konum” işlem alanı .................................................................. 4-60
4.1.1 El Çarklarının atanması .................................................................................. 4-63
4.2 MDA modu (Manuel Veri girişi) “Makine” işlem alanı ...................................... 4-64
4.2.1 Alın işleme(Yüzey Frezeleme) ........................................................................ 4-67
5 AUTOMATIC modu ........................................................................................... 5-69
5.1 Parça programı seçme / başlatma “Makine" işlem alanı ................................. 5-73
5.2 Blok arama “Makine” işlem alanı .................................................................... 5-75
5.3 Bir parça programını durdurma/iptali .............................................................. 5-76
5.4 İptal sonrasında tekrar hareket ettirme ........................................................... 5-77
5.5 Kesme sonrası tekrar konumlandırma ............................................................ 5-77
5.6 Harici programı yürütme ................................................................................. 5-78
6 Parça Programlama .......................................................................................... 6-79
6.1 Yeni bir program girişi “Program” işlem alanı ................................................. 6-82
6.2 Parça programlarını düzenleme “Program” işletim alanı ................................ 6-83
6.3 Kontur programlama ....................................................................................... 6-85
6.4 Simulasyon ..................................................................................................... 6-101
6.5 RS232 interface veri aktarımı ......................................................................... 6-103
7 Sistem ............................................................................................................. 7-105
7.1 Start up data yaratma / arama / okuma .......................................................... 7-131
7.2 PLC projelerini arama / okuma ...................................................................... 7-134
7.3 Ladder diyagramı görüntülü PLC teşhisi ......................................................... 7-136
7.3.1 Ekran düzeni .................................................................................................. 7-136
7.3.2 Çalıştırma seçenekleri .................................................................................... 7-137
7.4 Alarm ekranı ................................................................................................... 7-147
8 Programlama ..................................................................................................... 8-149
8.1 NC Programlama Temel Prensipleri ............................................................... 8-149
8.1.1 Program adları ................................................................................................ 8-149
8.1.2 Program yapısı ............................................................................................... 8-149
8.1.3 Word yapısı ve adresi ..................................................................................... 8-150
8.1.4 Blok yapısı ...................................................................................................... 8-151
8.1.5 Karakter seti ................................................................................................... 8-152
8.1.6 Talimatların genel görünümü .......................................................................... 8-154
8.2 Konum verisi ................................................................................................... 8-168
8.2.1 Yüzey seçimi: G17 ile G19 ............................................................................. 8-168
8.2.2 Mutlak / artışlı hareket: G90, G91, AC, IC ...................................................... 8-169
8.2.3 Metrik ve inç ölçü sistemi: G71, G70, G710, G700 ......................................... 8-170
8.2.4 Kutup koordinatları, kutup tanımı: G110, G111, G112 .................................... 8-171
8.2.5 Programlanabilir ofsetP TRANS, ATRANS ..................................................... 8-173
8.2.6 Programlanabilir dönme: ROT, AROT ............................................................ 8-174
8.2.7 Programlanabilir ölçek faktörü: SCALE, ASCALE .......................................... 8-175
8.2.8 Programlanabilir aynalam: MIRROR, AMIRROR ........................................... 8-176
8.2.9 Parça sıkma - ayarlanabilir parça ofseti:
G54 ile G59, G500, G53, G153 ...................................................................... 8-178
8.2.10 Programlanabilir çalışma alanı sınırı: G25, G26, WALIMON, WALIMOF ........ 8-180
8.3 Eksen hareketleri ............................................................................................ 8-182
8.3.1 Hızlı hareket ile doğrusal interpolasyon G0 .................................................... 8-182
8.3.2 Kesme hızı ile doğrusal interpolasyon: G1 ..................................................... 8-183
8.3.3 Dairesel interpolasyon: G2, G3 ...................................................................... 8-184
8.3.4 Ara nokta ile dairesel interpolasyon: CIP ........................................................ 8-188
8.3.5 Tanjant (teğet) geçişli daire: CT ..................................................................... 8-189
8.3.6 Helisel interpolasyon: G2/G3, TURN .............................................................. 8-190
8.3.7 Sabit hatveli diş kesme: G33 .......................................................................... 8-191
8.3.8 Mendrensiz kılavuz çekme: G63 .................................................................... 8-192
8.3.9 Diş çekme: G331, G332 ................................................................................. 8-193
8.3.10 Sabit nokta yaklaşımı: G75 ............................................................................. 8-194 .
8.3.11 Referans noktası hareket: G74 ....................................................................... 8-195
8.3.12 Hassas tetik probla ölçme: MEAS, MEAW ...................................................... 8-195
8.3.13 Tanjant (teğet) kumanda: TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL .... 8-196
8.3.14 İlerleme F ....................................................................................................... 8-199
8.3.15 Daire hızlı hareketi: CFTCP, CFC ................................................................... 8-199 .
8.3.16 Tam durma / sürekli kumanda modu: G9, G60, G64 ...................................... 8-201
8.3.17 İvme şekli: BRISK, SOFT ............................................................................... 8-203
8.3.18 Hızlanma ivmesi: ACC .................................................................................... 8-204
8.3.19 Hız artırma(satır okuma hızı) komudu ile hareket: FFWON, FFWOF ............. 8-205
8.3.20 Sıkıştırma yöntemi ile düzlem kalitesi: COMPCAD ........................................ 8-206
8.3.21 4. eksen .......................................................................................................... 8-207
8.3.22 Bekleme Süresi: G4 ........................................................................................ 8-208
8.3.23 Parça sıkma turu sayısı(Fixed Stop) .............................................................. 8-209
8.4 İşmili hareketleri ............................................................................................. 8-212
8.4.1 İşmili devri S, devir yönleri .............................................................................. 8-212
8.4.2 İşmili devir sınırlaması: G25, G26 ................................................................. 8-212
8.4.3 İşmili pozisyonlama: SPOS ............................................................................ 8-213
8.4.4 Dişli fazları(Devir Kademeleri) ........................................................................ 8-214
8.5 Kontur programlama desteği .......................................................................... 8-215
8.5.1 Yuvarlatma, pah ............................................................................................. 8-215
8.5.2 Kontur programlama ....................................................................................... 8-218
8.6 Takım ve Takım ofseti .................................................................................... 8-220
8.6.1 Genel notlar .................................................................................................... 8-220
8.6.2 Takım T .......................................................................................................... 8-221
8.6.3 Takım ofset numarası D ................................................................................. 8-222
8.6.4 Takım ucu kompenzasyonu seçimi: G41, G42 .............................................. 8-225
8.6.5 Köşe işleme G450, G451 .............................................................................. 8-227
8.6.6 Takım ucu kompenzasyonu KAPA: G40 ........................................................ 8-228
8.6.7 Takım ucu kompenzasyonunun özel olarak idaresi......................................... 8-229
8.6.8 Takım ucu kompenzasyonu örneği ................................................................. 8-231
8.7 Çeşitli işlevler (M) ........................................................................................... 8-232
8.8 H işlevi ............................................................................................................ 8-233
8.9 Aritmetik parametreler LUD ve PLC değişkenleri ........................................... 8-234
8.9.1 Aritmetik parametreler R ................................................................................. 8-234
8.9.2 Yerel Kullanıcı Datası (LUD) .......................................................................... 8-236
8.9.3 PLC değişkenlerini okuma ve yazma .............................................................. 8-237
8.10 Program atlamaları ......................................................................................... 8-238
8.10.1 Program atlamaları atlama hedefi .................................................................. 8-238
8.10.2 Koşulsuz program atlamaları .......................................................................... 8-238
8.10.3 Koşullu program atlamaları ............................................................................. 8-239
8.10.4 Atlamalar için program örneği ......................................................................... 8-241
8.11 Altprogram işlemleri ........................................................................................ 8-242
8.11.1 Genel bilgiler .................................................................................................. 8-242
8.11.2 İşleme çevrimleri çağrısı ................................................................................. 8-245
8.11.3 Altprogram çağrısı .......................................................................................... 8-245
8.12 Saatler ve parça sayaçları .............................................................................. 8-246
8.12.1 Çalışma saati .................................................................................................. 8-246
8.12.2 Parça sayacı ………………………………………………………………………… 8-247
8.13 Takım kontrolü dil komutları ........................................................................... 8-249
8.13.1 Takım kontrolü genel bakışı ........................................................................... 8-249
8.13.2 Takım ömrü kontrolü........................................................................................ 8-250
8.13.3 Parça sayma .................................................................................................. 8-251
8.14 Parçaya düzgün yaklaşma ve uzaklaşma ....................................................... 8-254
8.15 Dış yüzey frezeleme - TRACYL ...................................................................... 8-259
9 Çevrimler ........................................................................................................... 9-265
9.1 Çevrimler genel bilgileri .................................................................................. 9-265
9.2 Programlama çevrimleri .................................................................................. 9-266
9.3 Program editörü grafik çevrim desteği ............................................................ 9-268
9.4 Delme çevrimleri.............................................................................................. 9-270
9.4.1 Genel bilgiler ................................................................................................... 9-270
9.4.2 Gereklilikler ..................................................................................................... 9-271
9.4.3 Delme, Puntalama - CYCLE81 ....................................................................... 9-272
9.4.4 Delme, delik genişletme - CYCLE82 .............................................................. 9-275
9.4.5 Derin delik delme – CYCLE83 ........................................................................ 9-278
9.4.6 Rigid kılavuz çekme – CYCLE84..................................................................... 9-282
9.4.7 Mandrenli rigit kılavuz çekme – CYCLE840 ................................................... 9-286.
9.4.8 Raybalama 1 (genişletme 1) – CYCLE85 ....................................................... 9- 291
9.4.9 Genişletme (genişletme 2) – CYCLE86 .......................................................... 9-294
9.4.10 Stop 1 ile Genişletme (genişletme 3) – CYCLE87 .......................................... 9-297
9.4.11 Stop 2 ile Genişletme (genişletme 4) – CYCLE88 .......................................... 9-300
9.4.12 Raybalama 2 (genişletme 5) – CYCLE89 ....................................................... 9-300
9.5 Delik şablonu çevrimleri .................................................................................. 9-305
9.4.1 Gereklilikler ..................................................................................................... 9-305
9.5.2 Delik dizisi(Bir doğru boyunca delik delme) – HOLES1 ................................... 9-306
9.5.3 Daire şablonu(Bir daire etrafına delik delme) – HOLES2 ............................... 9-310
9.6 Frezeleme çevrimleri ...................................................................................... 9-313
9.6.1 Gereklilikler ..................................................................................................... 9-313
9.6.2 Alın Frezeleme - CYCLE71 ............................................................................ 9-314
9.6.3 Kontur Frezeleme - CYCLE72 ........................................................................ 9-320
9.6.4 Dikdörtgen Erkek Form Frezeleme(Ada) – CYCLE76 .................................... 9-329
9.6.5 Dairesel Erkek Form Frezeleme(Ada) – CYCLE77 ........................................ 9-334
9.6.6 Doğrusal Kanal Açma(Derin) – LONGHOLE .................................................. 9-339
9.6.7 Doğrusal Kanal Açma – SLOT1 ..................................................................... 9-343
9.6.8 Dairesel Kanal Açma – SLOT2 ....................................................................... 9-350
9.6.9 Dikdörtgen Paket Boşaltma – POCKET3 ....................................................... 9-356
9.6.10 Dairesel Paket Boşaltma – POCKET4 ............................................................ 9-364
9.6.11 Freze ile diş açma – CYCLE90 ....................................................................... 9-368
9.7 Hata mesajları ve hata giderme ...................................................................... 9-374
9.7.1 Genel notlar..................................................................................................... 9-374
9.7.2 Çevrimlerde hata giderme .............................................................................. 9-374
9.7.3 Çevrim alarmlarına genel bakış ...................................................................... 9-374
9.7.4 Çevrim mesajları ............................................................................................. 9-377

Rar Boyutu: 8,08Mb
Rar Şifresi:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

İndirme Linki:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst